< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

הזדמנות // מלגה: מאגיה וקבלה מעשית בימי הביניים ובעת החדשה [באר שבע] דדליין=30.8.18

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/8070906/

מוצעת בזאת מלגת לימודים לתלמיד/ת מחקר בתחום המאגיה והקבלה המעשית בימי הביניים ובעת החדשה. עבודת המחקר (לתואר שני או שלישי) תכתב במחלקה למחשבת ישראל על שם גולדשטיין-גורן באוניברסיטת בן-גוריון בנגב. נושא המחקר בתוך התחום הרחב של מאגיה וקבלה מעשית פתוח לבחירת המועמד/ת. לצד הלימודים ישתתף המלגאי/ת בפרויקט המחקר הישראלי-גרמני על הקבלה המעשית של ר' משה זכות.

מועד אחרון להגשת מועמדות: 30 באוגוסט 2018. תשובה תנתן במהלך חודש ספטמבר.

לפרטים בנוגע למלגה ולהגשת המועמדות נא לפנות במייל לפרופ' יובל הררי: yharari@bgu.ac.il

http://in.bgu.ac.il/humsos/jtd/DocLib/Pages/dep_scholarship/%D7%9E%D7%90%D7%92%D7%99%D7%94%20%D7%95%D7%A7%D7%91%D7%9C%D7%94%20%D7%9E%D7%A2%D7%A9%D7%99%D7%AA%20-%20%D7%9E%D7%9C%D7%92%D7%AA%20%D7%9C%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%93%D7%99%D7%9D.pdf

מפרסם ההודעה
פרופסור יובל הררי yharari@bgu.ac.il
כתובת מלאה
אוניברסיטת בן גוריון בנגב
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה