< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

הזדמנות // מלגת בתר דוקטורט לשנה"ל תשע"ט- המרכז לחקר המרת דת [באר שבע] דדליין=2.8.18

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/8070406/

המרכז לחקר המרת דת ומפגשים בין-דתיים (CSOC) מזמין חוקרות וחוקרים בעלי תואר שלישי, שהגישו את התזה בחמש השנים האחרונות והמעוניינות להשתתף בקבוצת מחקר שתתקיים בשנת הלימודים תשע"ט, 2018–2019, להגיש מועמדות למלגת בתר-דוקטורט. הזוכה תשתתף בסמינר שנתי שיתמקד במקומות קדושים וינוהל בידי ד"ר אפרים שהם-שטיינר. הזוכה תדרש להימצא באוניברסיטה לפחות שלושה ימים בשבוע. הזוכה תקבל מלגת בתר-דוקטורט בסך 74,000 ש"ח שתינתן לה במהלך שנת הלימודים תשע"ט, עם אפשרות הארכה לשנה נוספת, בהתאם להתקדמות המחקרית. הזוכה תוכל לקבל מרחב עבודה בחדרי המרכז בספריית ארן באוניברסיטה. לקראת סיום השנה האקדמית תשע"ט יתקיים באב"ג סמינר משותף בין חוקרות ותלמידות המרכז ובין חוקרי ותלמידי The Center for Abrahamic Religions באוניברסיטת אוקספורד.

http://in.bgu.ac.il/en/csoc/pages/news/CFP%20PhD%20Students%202019.aspx

מפרסם ההודעה
בת-אל גוזלן hirik@bgu.ac.il 08-6428377
כתובת מלאה
אוניברסיטת בן גוריון בנגב
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה