קול קורא // גיליון מיוחד בכתב העת "הומור מקוון": הומור ופוליטיקה (שלמה עוגן גולדמן) דדליין לתקצירים=1.9.18

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/8070404/

קול קורא לכתיבת מאמרים לגיליון מיוחד על "הומור ופוליטיקה"
לכתב העת 'הומור מקוון: כתב עת מדעי לחקר ההומור'

הנכם מוזמנים לשלוח מאמרים לכתב העת 'הומור מקוון: כתב עת מדעי לחקר ההומור', לגיליון מיוחד שמוקדש ל "הומור ופוליטיקה".
רבים המחקרים שנכתבו על הומור אולם נושא ההומור בפוליטיקה הוא עדיין שדה מחקר שאינו מפותח דיו. לפיכך, כתב העת הומור מקוון מזמין אתכם לקחת חלק בגיליון מיוחד שייצא בנושא "הומור ופוליטיקה" בשפה העברית.
נושאים אפשריים:
• הומור ככלי תעמולה פוליטית
• הומור במסגרת הדיפלומטיה
• מאפייני הומור של פוליטיקאים
• הומור במסגרת הפרלמנטרית
• הומור על פוליטיקאים
• הומור ככלי פוליטי ברשתות החברתיות והאינטרנט
• הומור בשימוש ארגונים חוץ-פרלמנטריים/לא ממשלתיים
נושאים נוספים רלוונטיים יתקבלו בברכה
אנו מזמינים חוקרים מכל הדיסציפלינות הרלוונטיות להגיש מאמרים לשיפוט הנוגעים בהיבט זה או אחר של הממשק בין הומור לפוליטיקה. אורך המאמר עד 8,000 מילים; כולל הפניות והערות שוליים. שיטת הציטוט בהתאם לדיסציפלינה – ראו הנחיות בכתב העת. על המאמר לכלול תקצירים בעברית ובאנגלית. המאמרים יעברו שיפוט עיוור כמקובל בכתבי עת שפיטים.
אתר כתב העת: http://www.israeli-humor-studies.org/

תאריכי יעד
• תאריך אחרון להגשת תקצירים – 1 בספטמבר 2018
• תאריך אחרון להגשת מאמרים שאושרו – 1 בינואר 2019
• סיום תהליך השיפוט – 1 במרץ 2019
• פרסום הגיליון – דצמבר 2019
משלוח תקצירים
תקצירים יש לשלוח לעורך הגיליון דר' שלמה גולדמן לדוא"ל ogen.goldman@mail.huji.ac.il

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה