< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

הזדמנות // פרס חייקין לכתב יד מקורי בנושא גאו-אסטרטגי הנוגע למדינת ישראל (עברית, אנגלית). דדליין=1.9.18.

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/8070403/

הפרס יוענק לחוקר/ת ישראלי/ת עבור ספר מקורי (או כתב יד) בנושא גאואסטרטגי הנוגע למדינת ישראל או למזרח התיכון ופורסם בשלוש השנים האחרונות.
הפרס בשווי של 50,000 ₪
יוענק ביום העיון השנתי לזכרו של ראובן חייקין שיתקיים במהלך חודש ינואר 2019. הצעות יש להגיש בצרוף שלושה עותקים של הספר או כתב היד עד לתאריך 01.09.2018 למזכירות קתדרת חייקין לגאואסטרטגיה, אוניברסיטת חיפה, הר הכרמל, חיפה 3498838.
פרטים נוספים בטלפון מספר: 04-8288757
את תקנון הפרס ואת טופס הבקשה ניתן לקבל באתר האינטרנט של קתדרת חייקין לגאואסטרטגיה
http://ch-strategy.hevra.haifa.ac.il/

https://ch-strategy.hevra.haifa.ac.il/index.php/%D7%A4%D7%A8%D7%A1-%D7%97%D7%99%D7%99%D7%A7%D7%99%D7%9F

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה