< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

הזדמנות // מענקים מטעם הקרן ע"ש הרב דוד פורמן לסטודנטים/ות הפועלים/ות לקידום שלום, זכויות אדם וצדק חברתי [ישראל] דדליין=12.8.18

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/8070206/

קול קורא למענק  2018/19–

מענקים לזכרו של הרב דוד פורמן ז"ל, יוענקו לסטודנטים/יות ישראלים/יות המקדישים/ות את מיטב זמנם/ן ומרצם/ן לקידום הערכים והעשייה שאפיינו את חייו ופועלו של הרב דוד פורמן –מחויבות עמוקה לערכים של העם היהודי ולמדינת ישראל, ולאנושות כולה המדגישה את כבוד האדם כערך עליון במורשת היהודית.

היטיב לנסח זאת ההוגה הרב פרופסור שמואל בלקין: "האמונה בקדושת האדם לא רק מגדירה את היחס בין אדם לחברו, אלא היא מגדירה את היחס בין אדם לחברה בכללותה." (מספרו "בצלמו" עמ' 117)

ללמוד יותר על חייו ופועלו של הרב דוד פורמן, ראו את הקישורים האלה:

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%93%D7%95%D7%93_%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%9E%D7%9F

http://www.jpost.com/Jewish-World/Jewish-News/Rabbi-David-J-Forman-dies-at-65

http://docs.wixstatic.com/ugd/68f423_45931011f1cd42a0970b2f96fc0be4b4.pdf

 

 • קריטריונים לזכאות למענק:

המועמד/ת חייב/ת להיות:

 1. רשום/ה במוסד אקדמי או במוסד להשכלה גבוהה בישראל לתשע"ט.
 2. מעורב/ת בפעילות התנדבותית המקדמת זכויות אדם ו/או צדק חברתי ו/או שלום ו/או פעילות אחרת של "תיקון עולם".
 3. עד גיל 35 (כולל).
 4. אזרח ישראלי/ת.

 

 • הגשת מועמדות:

יש להגיש את המסמכים הבאים:

 1. קורות חיים (CV) הכוללים מספר תעודת זהות, פרטי קשר (כולל כתובת בית), תאריך לידה, ניסיון תעסוקתי, פרטים בנוגע להשכלה ומידע לגבי פעילות התנדבותית.
 2. אישור הרשמה במוסד אקדמי לתשע"ט.
 3. שני מכתבי המלצה מודפסים הכוללים פרטי התקשרות של הממליץ/צה שאורכם אינו עולה על 250 מילים למכתב.
 • מכתב אחד מראש הארגון הקשור לפעילות ההתנדבותית. במידה שהפעילות ההתנדבותית איננה קשורה לארגון כלשהו, המכתב צריך להיות ממי שמכיר את הפעילות הזאת.
 • מכתב המלצה שני עפ"י הבחירה של המועמד/ת. מומלץ ממי שהיה בעמדת פיקוח ומכיר את העבודה של המועמד/ת (ולא בני משפחה).
 1. חיבור אישי בהיקף של עד 400 מילים הכולל התייחסות לנקודות ולשאלות הבאות:
 • לתאר את הפעילות ההתנדבותית בה היית מעורב/ת במשך תשע"ז ותשע"ח (כולל ציון היקף הימים והשעות בשבוע).
 • כיצד נהיית מעורב/ת בפעילות זו וכיצד היא משפיעה על חייך?
 • באיזה אופן לדעתך פעילות זו מהווה ביטוי לערכים יהודיים?
 • מהן תכניות ההתנדבות שלך לשנה הבאה אם תקבל/י מענק (מקום, תפקיד, היקף השעות השבועיות וכד')? רצוי להתנדב מינימום של 5 שעות שבועיות.
 • באיזו מידה מהווה המענק צורך כלכלי (מה יקרה עם לא תקבל/י מענק)?
 • מהם היעדים העתידיים שלך וכיצד הפעילות ההתנדבותית קשורה אליהם?
 • כיצד שמעת על הקרן לזכרו של דוד פורמן?
 1. יש להצהיר אם הגשת בקשה לתמיכה ו/או מענק אחר. אם כן, בבקשה לציין לאלו מענקים/מלגות הגש/ת.

 

 • הזוכים – יהיו עד שישה – יקבלו:
 1. מענק על סך 10,000 לשנה אקדמית אחת.

 

 • לוח זמנים ופרטי הגשה:
 1. יש להגיש את הבקשה ואת כל המידע הנדרש עד יום א', 12.8.2018. לא תיבחן בקשה שכל המידע הנדרש לה לא הגיע עד המועד הזה.
 2. כתובת המייל להגשת הבקשה : formangrant2018@gmail.com
 3. מועמדים מתאימים יוזמנו לראיון אישי.
 4. הזוכים במענק יקבלו הודעה לא יאוחר מיום א' 14.10.2018.
 5. המענק תועבר לזוכה בשתי הקצבות במשך השנה באמצעות המחאה.

מועמדים/ות מוזמנים/ות להגיש מועמדות ללא חשש מאפליה על רקע מין, מגדר, נטייה מינית, דת, שייכות לאומית ו/או אתנית.

עֲשׂוֹת מִשְׁפָּט וְאַהֲבַת חֶסֶד, וְהַצְנֵעַ לֶכֶת, עִם-אֱלֹהֶיךָ (מיכה 8:6)

…Do Justice, love Mercy, and walk humbly with your God (Micah 6:8)

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה