< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // סדנה: מפגש פורום כסף, אשראי ובנקאות של האגודה הישראלית להיסטוריה כלכלית [ירושלים] 26.6.18

Message URL: https://www.hum-il.com/message/8061306/

יד לוי אשכול מארחת את
מפגש פורום כסף, אשראי ובנקאות
של האגודה הישראלית להיסטוריה כלכלית

יום ג’, 26.6.18, י”ג תמוז תשע”ח
יד לוי אשכול
שדרות בן מימון 46, ירושלים

10:00-10:10: פתיחה
שביט בן אריה, יד לוי אשכול
דרור גולדברג, האוניברסיטה הפתוחה

10:10-11:15:  משרד האוצר בראשות לוי אשכול בעת הקמת בנק ישראל
דניאל שיפמן, אוניברסיטת אריאל, ואלי גולדשטיין, המכללה האקדמית אשקלון: הלשכה ליעוץ כלכלי, 1953-1955.
דיון בהשתתפות אנשי יד לוי אשכול.

11:30-13:15: כסף בעת העתיקה
עמית גבריהו, האוניברסיטה העברית: האם חז”ל ידעו לחשוב על אינפלציה? שלוש אנקדוטות.
אלימלך וסטרייך, אוניברסיטת תל אביב: עיצומים כספיים על האישה המורדת בספרות חז”ל והאינפלציה באימפריה הרומית.
מרב חקלאי, אוניברסיטת בן גוריון בנגב: כסף ומשפט באימפריה הרומית.

הפסקת צהרים

14:30-15:40: בנקאות במאה העשרים
קלאודיה קדר, האוניברסיטה העברית: זכויות אדם והלוואות מולטילטראליות: הבנק העולמי, ארגנטינה וארה”ב, 1976-1978.
הלן ישורין, אוניברסיטת בר אילן, ודרור גולדברג, האוניברסיטה הפתוחה: פעילות בנק הטמפלרים בארץ-ישראל, 1924-1939.

16:00-17:45: כסף ומדינה
נועה גראס, אוניברסיטת תל אביב: נייר תמורת סוסים – כסף נייר במסחר בינלאומי בסוסים בין החצר הקיסרית למשלחות דיפלומטיות בתחילת שושלת מינג.
עידית בן אור, האוניברסיטה העברית: כסף קטן בעידן של מהפכות גדולות – הטבעה פרטית במלחמת האזרחים האנגלית.
שרון גורדון, אוניברסיטת תל אביב: כסף ורגשות – יחיד, לאומיות ומדינה בקיסרות האוסטרו-הונגרית.

המפגש פתוח לציבור.
כדי לסייע בהכנות הלוגיסטיות, נא להודיע על הגעה לארוע עד 22.6 , בכתובת
dg@drorgoldberg.com .
חניה בכחול-לבן זמינה ברחובות הסמוכים.

אתר האגודה הישראלית להיסטוריה כלכלית: http://eha-israel.org

אתר יד לוי אשכול: http://www.levi-eshkol.org.il

Message publisher
מערכת רמה - רשת מדעי הרוח והחברה info@hum-il.com *** רמה אינה קשורה להודעה זו ואין בידיה מידע נוסף. לכל שאלה הנוגעת להודעה ולפרטי התקשרות יש להקליק על הקישור המפנה אל האתר הרלוונטי.
Full address
יד לוי אשכול, שדרות בן מימון 46, ירושלים
Map
Sharing and Saving

 

You will get reminders 10 ,5 ,2 days before the event
Event successfully added