< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // הכנס ה-34 של האגודה הישראלית לכלכלה [ראשון לציון] 14.6.18

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/8061214/

שלום לכולם,
הכנס השנתי ה-34 של האגודה הישראלית לכלכלה יתקיים ביום ה', 14 ביוני 2018, משעה 9:00 עד שעה 18:00. במכללה למנהל בראשון לציון.
הכנס ייפתח בהרצאת פטינקין שתנתן על ידי אלחנן הלפמן, על גלובליזציה ואי-שויון, יוצגו בהמשך כ-36 מאמרים, תנתן הרצאת הנגידה, יחולק פרס געתון, ולסיום ייערך דיון בסוגיות האתיקה וההכשרה המקצועית של כלכלנים מעשיים (שלא עובדים במחקר והוראה).
אני מזמין את כל מי שמתעניין בכלכלה לבוא לכנס, הנותן תמונה מרתקת של הפעילות המגוונת בתחום.

יוסי זעירא, נשיא האגודה הישראלית לכלכלה.

Joseph Zeira
Department of Economics
The Hebrew University of Jerusalem
Mt. Scopus
Jerusalem 91905
Tel: 972-2-5883256
Cellular: 972-54-6588333
President of the Israeli Economic Association: 2016-2018
מפרסם ההודעה
מערכת רמה - רשת מדעי הרוח והחברה info@hum-il.com *** רמה אינה קשורה להודעה זו ואין בידיה מידע נוסף. לכל שאלה הנוגעת להודעה ולפרטי התקשרות יש להקליק על הקישור המפנה אל האתר הרלוונטי.
כתובת מלאה
המסלול האקדמי של המכללה למנהל שד' ויזל 2 ראשון לציון, בניין המשפטים
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה