אירוע // סימפוזיון: הכללה חברתית של צעירים - הנסיון, המדיניות והאסטרטגיות באירופה ובישראל [ירושלים] 18.6.18

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/8061213/

Social Inclusion of Young Adults: The Israeli and European Experiences, Policies and Strategies

The public is cordially invited to a symposium

Monday, June 18, 2018, 10:00-14:00

Room 1750, The Federmann Schoolof Public Policy and Government, Faculty of Humanities, Mount Scopus Campus, The Hebrew University of Jerusalem

on the topic of:

Social Inclusion of Young Adults: The Israeli and European Experiences, Policies and Strategies

10:00 Reception

10:30 Young Adults in Europe – Comparing and Learning from Various Policies

Dr. Howard Williamson, CVO CBE, Professor of European Youth Policy, Faculty of Business and Society, University of Socialouth Wales
Supporting Young People in Europe: Getting Policy Right
12:30 Young Adults in Israel – Which Policy?
Ms. Shiran Barzilai Glotter, CEO Advisor, Ministry for Social Equality
Policy Directions Regarding Young Adults in Israel
Dr. Roby Nathanson, CEO, Macro Center for Political Economics
The Policy towards Young Adults in  Israel

Prof. Claude Berrebi, The School of Public Policy and Government, The 

Hebrew University of Jerusalem
The Future of the Labour Market in Israel
Please register  here

מפרסם ההודעה
Dr. Maya Sion-Tzidkiyahu and Prof. Alfred Tovias Co-Presidents of the Israeli Association for the Study of European Integration (IASEI) T +972.(0)77.4007453 | M +972.(0)52.4705548 http://www.iasei.org.il/index.php?lang=en
כתובת מלאה
חדר 1750, בית הספר ע”ש פדרמן למדיניות ציבורית וממשל, הפקולטה למדעי הרוח, האוניברסיטה העברית, קמפוס הר הצופים
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה