< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // ערב עיון: לספר 'בין דת לדעת' (אפרים חמיאל) [ירושלים] 21.6.18

Message URL: https://www.hum-il.com/message/8060816/

ערב עיון
להשקת ספרו של אפרים חמיאל
בין דת לדעת – העמדה הדיאלקטית בהגות היהודית בת זמננו מהרב קוק עד הרב שג”ר
בהוצאת כרמל ירושלים

משתתפים:
פרופ’ אבינועם רוזנק – האוניברסיטה העברית
חיים דתיים נוכח “האחר”: בין הרבנים קוק לסולובייצ’יק, ובין פילוסופים לאנשי אמונה
ד”ר סמדר שרלו – אוניברסיטת בר-אילן
הרב שג”ר: מדיאלקטיקה לביתיות
ד”ר משה מאיר – סופר והוגה דעות
איך חיים חיי ‘אמת כפולה’ דיאלקטיים?

יו”ר ומגיב
ד”ר אפי חמיאל

לוח זמנים:
19:30 התכנסות וכיבוד קל בבית המדרש
22:00-20:00 הרצאות באולם בית הכנסת

כל ארבעת ספרי המחבר יוצעו למכירה במבואה בין השעות 20:30-19:00 במחירי השקה

ערב העיון יתקיים ביום חמישי ח’ תמוז 21 ביוני, בבית כנסת הרמב”ן, רח’ אמציה 4 ירושלים.

בואו בשלום.
https://carmelph.co.il/book/dat-ledaat/

Message publisher
ד"ר אפי חמיאל חוקר עצמאי חבר הועד המנהל של האופרה הירושלמית ירושלים 054-4516853 echamiel@gmail.com
Full address
בית כנסת רמב"ן רחוב אמציה 4 קטמון, ירושלים
Map
Sharing and Saving

 

You will get reminders 10 ,5 ,2 days before the event
Event successfully added