קול קורא // מאמרים (ספר): אתגרים ומגמות בחברה הישראלית במבט רב-תחומי (שלומי דורון, ראובן חיראק ודנה אייזנקוט) דדליין למאמרים=1.1.19

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/8053110/

קול קורא למאמרים מחקריים ועיוניים לספר ערוך:

קובץ מחקרים: אתגרים ומגמות בחברה

הישראלית במבט רב-תחומי

שלומי דורון, ראובן חיראק ודנה אייזנקוט (עורכים)

החברה הישראלית כוללת בתוכה זרמים ומאפיינים רבים. הספר מציע מבט רב תחומי ורב שיחי הכולל זהויות, ארגונים, חברה ומדינה, חברה אזרחית, ביטחון, מרכז ופריפריה, אתניות, חינוך, משפט, קרימינולוגיה, פוליטיקה, דת, חברה ורוח. ייחודו של הקובץ במבט רב תחומי של אתגרים ומגמות בחברה הישראלית.

בספר זה נבחן את המרכיבים השונים והמגוונים של החברה הישראלית. הספר מיועד לצאת בהוצאת רסלינג והמכללה האקדמית אשקלון.

חוקרים מתחומי מדעי החברה, משפטים, מגדר, פילוסופיה ורוח, שמחקריהם קשורים לנושא, מוזמנים להגיש מאמרים מקוריים לשיפוט. אורך המאמר עד 9,000 מילים; כולל הפניות, הערות שוליים וביבליוגרפיה, על-פי הנחיות APA ובהתאם לפורמט המצורף. על המאמר לכלול בעברית ובאנגלית: את שם המאמר, שם החוקר/ת שיוך אקדמי ותקצירים. המאמרים יעברו שיפוט מסודר, כמקובל בספר מדעי. את המאמרים יש לשלוח עד יום שלישי, כ"ד בטבת, תשע"ט (01.01.2019) אל ד"ר שלומי דורון shlomidoron@013.net.

https://docs.google.com/document/d/1CVyo-Tl2iC-XgP2Tpxrp-hyBW4jDuN-nAEK6unxhsNQ/edit?usp=sharing

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/fnipqtjg/domains/hum-il.com/public_html/wp-content/plugins/google-analytics-dashboard-for-wp/includes/frontend/frontend.php:43) in /home/fnipqtjg/domains/hum-il.com/public_html/wp-content/themes/nucleus-child/functions.php on line 423