הזדמנות // מלגות דוקטורט: היסטוריה ותרבות ביזנטית [גוטנברג] דדליין=22.6.18

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/8053040/

Within the Research Training Group 2304 “Byzantium and the Euro-Mediterranean Cultures of War. Exchange, Differentiation and Reception”, which is financed by the DFG (German Research Foundation), there are at the Johannes Gutenberg University of Mainz

6 positions for doctoral research associates (TV-L E13, 65%)

to be filled by 1 October 2018 for a contract period of three years.

Participating in this Research Training Group are the disciplines of Ancient History, Antique Church History/Theology, Byzantine Studies, Medieval History, Eastern European History, Early Modern Church History, Classical Archaeology and Byzantine Art History, Early and Prehistorical Archaeology (with a focus on Medieval Archaeology) and Musicology.

The goal of the Research Training Group is to examine the Euro-Mediterranean Cultures of War and the importance of Byzantium for them from a transcultural perspective, from the Roman Imperial Period to the Early Modern Period. With cultures of war are understood to be the forms and practices of war as well as the norms, interpretations, attributions of meaning and reflections referring to war. The mutual processes of exchange, differentiation or reception (from antique influences in Byzantium to Byzantine models in the post-Byzantine Period) will be explored via four thematic areas:

            1.Strategies of justification and legitimation

            2.Conceptualizations of persons and groups

            3.Rituals and worship

            4.Knowledge and infrastructure

The prospective dissertation project must address at least one of these thematic areas as well as be housed within one of the participating disciplines.

Read more

מפרסם ההודעה
מערכת רשת מדעי הרוח והחברה. לעשיית מנוי לרשת, לחצו כאן - https://goo.gl/wqRmyg
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה