אירוע // מאי 68 - 50 שנים אחרי. מורשות של התנגדות [תל אביב] 3-4.6.18

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/8052820/

May 68 - 50 Years After. Legacies of Resistance

May 68 – 50 Years Later. Legacies of Resistance

The School of Political Science, Government and International Affairs

Tel Aviv University

Naftali Building, Room 527

 

June 3rd  & June 4 rd, 2018

 

In collaboration with Sciences PO Paris and University College Dublin

Scientific Committee

Astrid von Busekist, Eyal Chowers, Joseph Cohen, Ronit Peleg, Raphael Zagury-Orly


 

SUNDAY JUNE 3RD 2018

10:00 – 10:45

Opening Words : Organizers and Distinguished Guests  

LECTURE OPENING

Marc Crepon, May 68. A Revolution of Desire?

 

Revolution and its Limits

10:45 – 11:45

Raif Zreik, Reason, Resistance, Revolution

Eva Illouz, The Failed Sexual Revolution of the 1960’s

12:00 – 12:45

KEYNOTE ADDRESS

Dialogue: Michael Walzer and Astrid von Busekist

 

Lunch: 12:45—14:00

 

Student Protests in the 1960s, Personal Accounts

14:00 – 15:00

Moshe Ron, 1968-9 in Buffalo: Personal Memory of a Political Year

Mohamed Barakeh, Student Activism in Times of National Conflict

The University after 1968

15:10 –16:45

Emanuele Coccia, The Students as the Engine of History: Universities between Conspiration and Divination

Ronit Peleg, Faculties of Dead Letters

Joseph Cohen and Raphael Zagury-Orly, May 68: A Date for the University Yet to Come

17:00-18:00

Eyal Chowers, The Israeli University and the Nation-State in the Aftermath of 1967

Inbar Hochberg, The Students' Reaction to the "Ethical Code" (201718)

KEYNOTE ADDRESS

18:00 – 19:00

Avital Ronell, Mistweated

MONDAY, JUNE 4TH 2018

 

Legacies of 1968: Political Movements

 

10:30 – 11:30

Hadas Ron, The Other Europe – The 1968 Prague Spring and the Left in Central Europe

Julie Cooper, The Political Theory of ’68: The Manifestos of the American Student Movement

 

Other Legacies of 1968

11:40 – 12:45

 

Perrine Simon-Nahum, Judaism after May 68: The Theologico-political Turn of French Jews

Alberto Spektorowski, Critical Theory of the Right

 

Lunch: 12:45 – 14:00

 

14:00 – 15:15

Yael Hirsch, ‘#Meetoo’ VS ‘Catherinettes’: What is the Legacy of May 68 in the Current Dispute among French Feminists?

Jacob Rogozinski, Guy Debord: The Last Guardian of May 68

 

Resistance and its Vestiges

15:30 – 17:15

Lin Chalozin Dovrat, The 1968 Legacy: Higher Education in Israel in the Age of the Machine

Aviad Kleinberg, Resting on our Laurels

Yossi Shain, Did the Generation of 68 Lose the Battle? What Happened to the Ideology?

 

CLOSING SESSION

Film Screening at the Tel Aviv Cinematheque

19:00 – 20:30

Marin Karmitz: “Coup pour coup 1972”

Discussion

20:30 – 21:30

Marin Karmitz, Astrid von Busekist, Joseph Cohen and Raphael Zagury-Orly

List of Participants

Mohamed Barakeh, Former MP, Israeli Knesset

Lin Chalozin Dovrat, Tel Aviv University

Eyal Chowers, Tel-Aviv University

Emanuele Coccia, Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales – Paris

Joseph Cohen, School of Philosophy, University College Dublin

Julie Cooper, Tel-Aviv University

Marc Crépon, Department of Philosophy, Ecole Normale Supérieure – Paris

Yael Hirsch, Ecole Doctorale, Sciences PO Paris

Eva Illouz, Hebrew University of Jerusalem

Marin Karmitz, Film Producer, MK2 Film Productions

Aviad Kleinberg, Tel Aviv University

Ronit Peleg, Tel Aviv University

Jacob Rogozinski, Faculty of Philosophy, University of Strasbourg

Hadas Ron, Tel Aviv University

Moshe Ron, Hebrew University of Jerusalem

Avital Ronell, Department of German Literature, New York University

Yossi Shain, Tel-Aviv University

Perrine Simon-Nahum, CNRS – Ecole Normale Supérieure – Paris

Alberto Spektorowski, Tel-Aviv University

Astrid von Busekist, Ecole Doctorale, Sciences PO Paris

Michael Walzer, Institute for Advanced Studies, Princeton University

Raphael Zagury-Orly, Ecole Doctorale, Sciences PO Paris

Raif Zreik, Minerva Center, Tel-Aviv University

מפרסם ההודעה
אורנה לוי מזכירת תואר ראשון ביה"ס למדע המדינה, ממשל ויחסים בינלאומיים הפקולטה למדעי החברה אוניברסיטת תל אביב טלפון: 03-6409743 פקס: 03-6409515 ornal@tauex.tau.ac.il
כתובת מלאה
אוניברסיטת תל אביב, בנין נפתלי, חדר 527
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה