קול קורא // מאמרים (אסופה): ז'אן אמרי - פרספקטיבות חדשות (עמית קרביץ, אלי פיטקובסקי, יוחאי עתריה). דדליין לתקצירים=1.8.18

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/8051415/

Jean Améry: New Perspectives

קובץ מאמרים שעומד לראות אור בשנת 2019

Marking the 40th anniversary of Améry’s suicide, we invite papers for a special volume (to be published by Palgrave Macmillan) exploring the many faces of Améry’s thought.

We especially welcome papers that address Améry’s writings from a broad historical, cultural and philosophical perspective, for instance:

● Different aspects of Améry’s acceptance in Germany and France.
● Améry’s conception of literature and art in his essays on literature and film.
● Améry’s writings on others novelists and authors (e.g. on Thomas Mann, Georges Bataille).
● Améry’s philosophical writings and his critique of German philosophy (Hegel, Nietzsche, Heidegger, Marcuse, Bloch, kritische Theorie).
● Améry’s reflections on French philosophy and its influence on French thought (Sartre, Levi-Strauss, Foucault).
● Améry on current affairs: Ancient and modern anti-Semitism, Israel, post war Europe, the question of political terror, radicalism in politics etc.
● Améry’s literary works ("Charles Bovary, Landarzt. Portrait eines einfachen Mannes").
● Améry’s letters (1945-1978) and their relation to his thought.

Please submit abstracts of about 300 words to yochai.ataria@gmail.com no later than 1.8.2018 – answers will be sent out within three weeks. Please also include a cover page with the title of your paper, your full name and your institutional affiliation.

הוצאת ספרים: Palgrave Macmillan

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה