< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

פרסום // מאמר: אתגר האמביוולנטיות: אנטישמיות בגרמניה היום (שטפני שילר-שפרינגורום)

Message URL: https://www.hum-il.com/message/8051215/

The Challenge of Ambivalence: Antisemitism in Germany Today

הוצאת הקתדרה על שם בראון לתולדות היהודים בגרמניה, 20

מדי שנה מקיימת הקתדרה ע”ש בראון לתולדות היהודים בגרמניה, מן המחלקה לתולדות ישראל באוניברסיטת בר-אילן, הרצאה שנתית העוסקת בחקר יהודי גרמניה ומזמינה מרצה מוביל/ה מהארץ או מן העולם. בשנה שעברה (2017) הוזמנה להרצאה השנתית פרופ’ שטפני שילר-שפרינגורום, העומדת בראש המרכז לחקר האנטישמיות באוניברסיטה הטכנית בברלין, שדיברה על אנטישמיות בת זמננו בגרמניה. לאחרונה יצאה לאור חוברת מס’ 20 של הקתדרה, שבראשה עומד פרופ’ שמואל פיינר. אנו מזמינים את המתעניינים לקרוא את המאמר החדש שיימצא בקרוב כחוברת עצמאית בספריות המרכזיות של האוניברסיטאות בישראל, וכאן: The Challenge of Ambivalence: Antisemitism in Germany Today

You will get reminders 10 ,5 ,2 days before the event
Event successfully added