< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

הזדמנות // מלגה: היסטוריה אזורית של רפואה במזרח התיכון המודרני, 1960-1830 [ירושלים] דדליין=1.6.18

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/8050906/

פרויקט "היסטוריה אזורית של רפואה במזרח התיכון המודרני, 1960-1830", במימון מועצת המחקר האירופית (ERC – European Research Council), בהדרכתה של פרופ' ליאת קוזמא מהחוג ללימודי האסלאם והמזרח התיכון באוניברסיטה העברית בירושלים, מציע מלגת דוקטורט לתקופה של ארבע שנים לסטודנטים בתחומי המזרח התיכון, היסטוריה ובריאות ציבור, החל מה- 1 באוקטובר, 2018.
נושאים אפשריים:
* היסטוריה טרנס-לאומית של מחלות
* קשרי גומלין בין רופאים העובדים במזרח התיכון וצפון אפריקה
* הקשר בין האזור לבין ארגונים בינלאומיים
* היסטוריה השוואתית תוך-אימפריאלית או בין-אימפריאלית של בריאות ציבור ומדיניות היגיינה ציבורית
* מיקרו-היסטוריות של קריירות טרנס-לאומיות של רופאים ספציפיים, או של משבר רפואי בודד.
התלמידים שייבחרו יקבלו מלגה חודשית של 7,000 ₪ ושכר לימוד מלא. הם יהיו חלק מקבוצת המחקר הממוקמת בפקולטה למדעי הרוח באוניברסיטה העברית. הם יחלקו משרד בפקולטה, ייהנו ממאגרי המידע של הקבוצה וישתתפו בסמינר של הפרויקט ובפעילויותיו השוטפות.
קריטריונים:
* עניין ונכונות לעבודת צוות ולערוך מחקר עצמאי
* הכשרה בלימודי המזרח התיכון, היסטוריה או מקצועות הבריאות (תלמידים ללא רקע בלימודי המזרח התיכון ידרשו להשלמות)
* יכולת להשתתף בדיון אקדמי באנגלית
* כישורי שפה בלפחות אחת מהשפות הבאות: ערבית, תורכית עות'מאנית, צרפתית, גרמנית או ארמנית
הפרויקט מחויב למגוון, ומעודד פניות מצד סטודנטיות, וכן מצד סטודנטיות וסטודנטים פלסטינים.
יש להגיש, לא יאוחר מיום שישי, ה-1 ביוני, 2018, לעדי תירוש בכתובת דוא"ל aditir@savion.huji.ac.il
• קורות חיים
• תדפיס ציונים
• מכתבי הקוראים לעבודת המ.א. (אם יש)
• מכתב פניה ובו הצעת מחקר ראשונית
• שני מכתבי המלצה שיישלחו ישירות לעדי תירוש
• דוגמת כתיבה בת עשרה עמודים (מתוך סמינר, עבודת התזה, או הרצאה בכנס)

https://www.academia.edu/36541814/CFP_a_doctoral_student

מפרסם ההודעה
מערכת רמה - רשת מדעי הרוח והחברה info@hum-il.com *** רמה אינה קשורה להודעה זו ואין בידיה מידע נוסף. לכל שאלה הנוגעת להודעה ולפרטי התקשרות יש להקליק על הקישור המפנה אל האתר הרלוונטי.
כתובת מלאה
האוניברסיטה העברית, הר הצופים
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה