< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // ערב עיון: המפגש הציוני השישי: הקמת מדינת ישראל והקהילות היהודיות בארצות האסלאם [ירושלים] 22.5.18

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/8050905/

הקמת מדינת ישראל והקהילות היהודיות בארצות האסלאם

המפגש הציוני השישי בסדרה העוסקת בראשית הציונות בארצות האסלאם יעסוק
בהקמת מדינת ישראל והקהילות היהודיות בארצות האסלאם
ויתקיים ביום שלישי, ח' בסיון תשע"ח, 22.5.18 בשעה 16:00
בתכנית:

16:15 גב' אורלי רחימיאן | 'יציאת כורש המודרנית': יהודי איראן והקמת מדינת ישראל
16:50 מר שלמה הלל | שליחותו בעיראק
17:30 הפסקה
17:45 ד"ר מיכל בן-יעקב | הלן קאזס בן-עטר ופעילותה למען העלייה

מפרסם ההודעה
אילת הלל ayeleth@wzo.org.il 02-6204813
כתובת מלאה
הארכיון הציוני המרכזי, הרליץ 2 ירושלים
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה