קול קורא // הודעה ראשונה // כנס: הפדגוגיה של הוראת המקרא - כנס ארצי [תל אביב 12/18] דדליין=15.8.18

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/8043008/

קול קורא – הודעה ראשונה

"ויקראו בספר … ויבינו במקרא" (נחמיה ח, ח) – הפדגוגיה של הוראת המקרא

כנס ארצי – כו בכסלו תשע"ט, 04/12/18 – מכון מופ"ת

חקר המקרא הוא תחום מרכזי במדעי היהדות. מימי תקופת ההשכלה ועד ימינו תחום זה מרתק את מיטב החוקרים; ישנם העוסקים בשורשיו הראשוניים של התנ"ך על רקע תרבויות במזרח הקדום, וישנם החוקרים את פרשנותו שקמה לתנ"ך בדורות הרבים. אלה ואלה מתגדרים בתחומי ההיסטוריה והפילולוגיה, או הספרות וההגות.
לעומת חקר המקרא, הוראת המקרא קשורה קשר הדוק לקרקע המציאות, בראש ובראשונה בגלל ההקשר החינוכי שבו היא מתקיימת. מציאות זו משתנה תדיר ומציבה אתגרים רבי משמעות – בין אם ייחודיים להוראת המקרא, ובין אם קשורים למעשה החינוכי בכלל.
הפדגוגיה של הוראת המקרא מבקשת לגשר בין האקדמיה לבין הכיתה, בין חקר המקרא ועולמו לבין שדה החינוך, שלו מטרות חינוכיות או חברתיות משלו.
כנס זה יוקדש לביסוס הפדגוגיה של הוראת המקרא. אנו מזמינים אנשי אקדמיה ומומחים מן השדה ליטול חלק בשיח חיוני זה.
ועדת הכנס קוראת לאנשי מקרא לשלוח תקצירים להרצאות על נושאים בתחומים האלה:
המקרא ועולמו: ריבוי קולות בטקסט המקראי; תפיסות פרשניות; הקשרים תרבותיים וחברתיים בהם המקרא נלמד; אוריינות מקראית בעידן דיגיטלי ועוד.
הוראת המקרא: ידע-תוכן-פדגוגי (PCK); אתגרים בהוראת המקרא; אידאולוגיה בהוראת המקרא (במישור האמוני-דתי, או ההומניסטי); לימודי מקרא בבתי הספר המ"מ/החמ"ד – תמונת מצב; הוראת מקרא במיומנויות המאה ה-21; טיפוח חשיבה בהוראת מקרא ועוד.

* קבלת ההצעות מותנית בשיפוט אקדמי.
** משתתפים בכנס אשר מחקריהם יימצאו ראויים לפרסום, יוזמנו להגיש מחקריהם לגיליון מאמרים שיופק בעקבות הכנס.
*** פורמט ההגשות: נא שלחו את התקצירים לפי הפירוט הבא:
· שם מלא, דירוג אקדמי, שיוך מוסדי, טלפון וכתובת דוא"ל
· תקציר באנגלית ובעברית (עד 300 מלים).
· בתקציר יש לכלול: נושא המחקר, שיטת המחקר, הממצאים, תרומת המחקר.
· רשימה ביבליוגרפית בסיסית למחקר.
ההצעות תתקבלנה עד לתאריך 15/08/18.
כתובת להגשת ההצעות: Bible.Pedagogy@gmail.com

ועדת הכנס:
פרופ' חוה גיא, ד"ר מירי כהנא, ד"ר עדי מרילי, ד"ר שירלי נתן-יולזרי, ד"ר מרלה פרנקל, ד"ר מלכה שנוולד, ד"ר אורנה שץ-אופנהיימר.

מפרסם ההודעה
ליהוא זיסברג leehuzysberg@yahoo.com
כתובת מלאה
מכון מופ"ת: רחוב שושנה פרסיץ 13, קריית החינוך, תל אביב
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/fnipqtjg/domains/hum-il.com/public_html/wp-content/plugins/google-analytics-dashboard-for-wp/includes/frontend/frontend.php:43) in /home/fnipqtjg/domains/hum-il.com/public_html/wp-content/themes/nucleus-child/functions.php on line 423