< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

הזדמנות // מלגה: תכנית דוקטורנטים במדעי החברה והרוח [ישראל] דדליין=8.6.18

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/8042803/

פורום קהלת

בשנת הלימודים תשע"ט ייפתח בפורום קהלת המחזור החמישי בתכנית לתלמידי מחקר מצטיינים לתואר שלישי במדעי החברה והרוח, מכל מוסדות המחקר בארץ ובחו"ל.
השתתפות בתכנית הכשרה שנתית שתתקיים אחת לשבוע במשרדי הפורום בירושלים.
מלגה עד 75,000 ש"ח לשנה.
התכנית לשנה עם אפשרות להארכה לפי שיקול דעת הפורום.
יש לשלוח לכתובת office@kohelet.org.il:
1. קורות חיים
2. גיליון ציונים של תארים קודמים
3. תקציר עבודת הגמר לתואר מוסמך ומכתבי הערכה של העבודה
4. הצעת מחקר לעבודת הדוקטורט
5. מכתב המלצה ממנחה הדוקטורט (אם נקבע מנחה)
6. ניתן לצרף מכתבי המלצה נוספים

מועדים:
מועד אחרון להגשת מועמדות:
כה סיוון תשע"ח, 8 ביוני 2018

מפרסם ההודעה
עוז בלומן ozbluman@gmail.com רכז 'תכנית איתם' לדוקטורנטים, פורום קהלת
כתובת מלאה
עם ועולמו 8, קומה 5, ירושלים, ישראל
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה