< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

הזדמנות // מענק: מימון מחקר בנושא של רגולציית נדל"ן. דדליין=3.6.18

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/8042601/

תחום הנדל"ן הוא אחד הסוערים והרגישים בישראל, ומצוי בשיח ציבורי ער. שאלות מורכבות עומדות על סדר היום, ומערבות נושאים של זכויות הפרט ורווחת הכלל, ניצול יעיל והוגן של משאבים, אופייה של ההתיישבות, ושמירה על קרקעות מדינה. בתוך כך, עולות הסוגיות של יוקר הדיור ותוכניות שלטוניות שונות הננקטות במטרה להפחיתו; שכירות הוגנת והגנת הדייר; מיסוי נדל"ן והתוכנית למיסוי דירה שלישית; התחדשות עירונית ותמ"א 38; קבוצות רכישה; הקצאת קרקעות השייכות למדינה לידיים פרטיות; הבטחת כספי רוכשים; שינויים טכנולוגיים (e- commerce) וכלכלה משתפת (כגון חללי עבודה משותפים ודיור משותף).

מרכז חת מזמין חוקרים וחוקרות מוכשרים ומוכשרות להציע הצעות מחקר גם בנושאים נוספים הרלבנטיים לרגולציה של נדל"ן בישראל.

https://www.colman.ac.il/sites/default/files/regolazia_nadlan.pdf

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה