< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

הזדמנות // מלגה: מ.א. - ארכאולוגיה ותרבויות המזרח הקדום [תל-אביב] דדליין=23.5.18

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/8041915/

ביה"ס למדעי היהדות וארכאולוגיה ע"ש חיים רוזנברג שמח להודיע על הענקת מלגות הצטיינות ע"ש בלבן גלס ללימודי תואר שני בחוגים:
ארכאולוגיה ותרבויות המזרח הקדום,
היסטוריה של עם ישראל,
לשון עברית ובלשנות שמית,
מקרא,
פילוסופיה יהודית ותלמוד
המלגות מיועדות לבוגרי תואר ראשון בציון 90 ומעלה שסיימו לימודיהם בשנת תשע"ו ואילך.
סכום המלגה הינו בגובה שכ"ל לשנתיים (למעט התשלום הראשון).
המעוניינים מתבקשים לפנות למזכירות בית הספר עד 23.5.2018 בדוא"ל:
liatn@tauex.tau.ac.il

מפרסם ההודעה
hum@mailinator.com
כתובת מלאה
אוניברסיטת תל-אביב
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה