< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // השקת ספר: הביוגרפיה של המאה ה-18 היהודית (שמואל פיינר) [תל אביב] 26.4.18

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/8041705/

ערב השקה: הביוגרפיה של המאה ה-18 היהודית, בהוצאת מרכז זלמן שזר

בשיתוף עלמא, בית לתרבות עברית וארגון יוצאי מרכז אירופה

דברי ברכה: מיכל נקר, מרכז זלמן שזר

עם:

פרופ' עמנואל אטקס, האוניברסיטה העברית

ד"ר איריס אידלסון, אוניברסיטת תל-אביב

פרופ' יעקב שביט, אוניברסיטת תל-אביב

פרופ' שמואל פיינר, יו"ר מכון ליאו בק ירושלים; אוניברסיטת בר-אילן

קטעי קריאה: סיגל וייסביין רוזמן

מנחה: ד"ר רחל ליבנה פרוידנטל

הכניסה חופשית על בסיס מקום פנוי

מפרסם ההודעה
גלית רנד רכזת פעילויות, מכון ליאו בק ירושלים leobaeck@leobaeck.org 02-5633790
כתובת מלאה
עלמא בית לתרבות עברית, רחוב שד"ל 6, תל אביב
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה