< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

הזדמנות // פרס: תחרות המאמר הנבחר בכתב העת ג'מאעה (חגי רם). שימו לב - דדליין חדש למאמרים=18.5.18

Message URL: https://www.hum-il.com/message/8041302/

הארכת המועד האחרון להגשת הצעות – 18.5.18

מערכת ג’מאעה, כתב העת הבין-תחומי לחקר המזרח התיכון באוניברסיטת בן גוריון בנגב, מכריזה על פתיחת תחרות המאמר הנבחר 2018 – תחרות נושאת פרס לכותבים צעירים.

סטודנטים/סטודנטיות לתואר ראשון, שני ושלישי מוזמנים/ות לשלוח מאמר פרי עטם/ן בכל
נושא הנוגע לחקר המזרח התיכון והאסלאם. ניתן להגיש מאמרים בעברית או באנגלית/

מחבר/ת המאמר הנבחר י/תזכה בפרס כספי ומאמרו יפורסם*, בתום תהליך עריכה, באחד מגיליונות כתב העת/

הנחיות להגשה:
● אורך המאמר לא יעלה על 10,000 מילה.
● המאמר ייכתב על פי כללי הכתיבה הנהוגים בג’מאעה, אותם ניתן למצוא בכתובת:                                                                           http://in.bgu.ac.il/humsos/jamaa/DocLib/Pages/instruction%202016.pdf
תחת “הנחיות לכותבים”.
● לא תתקבלנה עבודות סמינריונים אשר לא עברו עיבוד ראוי למאמר ושלא נכתבו מחדש במטרה לעניין את קהל היעד של ג’מאעה (קוראים אקדמאים, העוסקים ברובם בלימודי המזרח התיכון, אך אינם מכירים בהכרח את התחום הספיציפי בו עוסק המאמר). עם זאת איננו מצפים לקבל מאמרים שעברו עריכה מקצועית.
● יש לשלוח את המאמר כקובץ בדואר אלקטרוני לכתובת: jamaa@post.bgu.ac.il תוך ציון שם מלא, של מחלקה ומוסד לימודים, מספר טלפון, כתובת וכתובת דואר אלקטרוני. יש לצרף מכתב המלצה מטעם מרצה המכיר את העבודה.
המועד האחרון להגשת מאמרים לתחרות הוא 4.5.18
● כתבי יד שיוגשו יעברו שיפוט ראשוני על ידי חברי מערכת ג’מאעה. מאמרים שיימצאו ראויים יועברו לעיון ועדת הפרס המורכבת ממרצים ממוסדות אקדמיים ומתחומים שונים.
● כל כותב רשאי להגיש לתחרות מאמר אחד בלבד.

*המערכת אינה מתחייבת לבחור ולפרסם מאמר זוכה, אם לא יימצא מאמר ראוי מבין המשתתפים בתחרות.

You will get reminders 10 ,5 ,2 days before the event
Event successfully added