קול קורא // מאמרים (כתב עת): גיליון מיוחד, בטחון סוציאלי, בנושא עבודה סוציאלית מודעת-עוני (מיכל קרומר-נבו) דדליין למאמרים=1.9.18

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/8041107/

הפרדיגמה של עבודה סוציאלית מודעת-עוני פותחה על ידי פרופ' מיכל קרומר-נבו מהמחלקה לעבודה סוציאלית ע"ש שפיצר באוניברסיטת בן-גוריון בנגב ואומצה בשנת 2016 כפרדיגמה מובילה בעבודת המחלקות לשירותים חברתיים. הפרדיגמה מבוססת על תיאוריות ביקורתיות בעו"ס, תיאוריות רווחה חדשניות ותיאוריות של טיפול התייחסותי, והיא כוללת שלשה עקרונות תיאורטיים, אתיים ופרקטיים (להרחבה על הפרדיגמה ראו, קרומר-נבו, 2015):
1. עוני הוא הפרה של זכויות אדם, המתבטאת במחסור במשאבים כספיים; בנגישות מוגבלת לשירותים חיוניים ובהדרה חברתית הכוללת זלזול, סטיגמה והכחשת ידע החיים שאנשים רכשו. מכאן, שהעמדות, ההתנהגות ואורחות חייהם של מי שחי בעוני הם פועל יוצא של מציאותם החברתי ולא סיבתו.
2. ידע הוא תוצר של הבניות חברתיות ומיקום חברתי ועל כן המקור הראשון לידע אודות אנשים החיים בעוני ומצבם הוא האנשים עצמם.
3. תפקיד אנשי מקצוע הוא לעמוד לצד לקוחותיהם במאבקם בעוני, לייצג אותם ולסייע להם בהתמודדות עם המצב אליו נקלעו ובהשמעת קולם בחברה.
בשנת 2010 הוקמה בב"ש תכנית להכשרת סטודנטים לעבודה סוציאלית מודעת-עוני, במסגרתה פותחו שני מודלים ייחודיים: מודל לפרקטיקה עם משפחות בעוני, המיועד ליישום במחלקות לשירותים חברתיים; ומודל אינטגרטיבי להכשרה של סטודנטים ואנשי מקצוע, הכולל קורסים עיוניים, פרקטיקום והדרכה. הפרדיגמה מיושמת כיום בחמש תכניות של משרד הרווחה הפועלות ביותר ממאה ישובים ועם כ- 3,000 משפחות. תכניות אלו מיועדות לעבוד עם משפחות החיות בעוני ולמניעת הוצאת ילדיהם מהבית.
מטרת הגליון המיוחד הוא להציג את הפרידיגמה, על עקרונותיה ויישומיה, וכן לשמש במה לדיון ביקורתי אודות הפרדיגמה, הישגיה ומגבלותיה. המעוניינים להשתתף בגליון המיוחד מוזמנים להגיש מאמר לגב' מיה עורב, בכתובת mayao@nioi.gov.il עד ל-1 בספטמבר 2018. כל מאמר יעבור שיפוט עמיתים כמקובל.
ליתר פרטים אודות הפרדיגמה והגליון המיוחד נא לפנת לפרופ' מיכל קרומר-נבו בכתובת mkrumernevo@gmail.com

מפרסם ההודעה
מערכת רמה - רשת מדעי הרוח והחברה info@hum-il.com *** רמה אינה קשורה להודעה זו ואין בידיה מידע נוסף. לכל שאלה הנוגעת להודעה ולפרטי התקשרות יש להקליק על הקישור המפנה אל האתר הרלוונטי.
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/fnipqtjg/domains/hum-il.com/public_html/wp-content/plugins/google-analytics-dashboard-for-wp/includes/frontend/frontend.php:43) in /home/fnipqtjg/domains/hum-il.com/public_html/wp-content/themes/nucleus-child/functions.php on line 423