קול קורא // כנס: חוק וחברה אל מול שינויים שיטתיים [קרקוב 06/18] דדליין=15.4.18

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/8040705/

The Institute of Sociology, part of the faculty of Philosophy of the Jagiellonian University, as well as the Section of Sociology of Law and Krakow Branch of the Polish Sociological Society, have the honour of inviting you to participate in the International Scientific Conference Law and Society in the Face of Systemic Changes, to take place on 22–23 June 2018 (Friday–Saturday) at Collegium Maius, Jagiellonian University, Jagiellońska 15.

מפרסם ההודעה
כתובת מלאה
Jagiellonian University, קרקוב, פולין
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה