הזדמנות // פרסי מחקר ומלגה לדוקטורט לסטודנטים על עבודות בנושא זאב ז'בוטינסקי ותנועתו. דדליין=15.6.18

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/8040702/

פרסי מחקר ומלגה לדוקטורט לסטודנטים על עבודות בנושא זאב ז'בוטינסקי ותנועתו
סטודנטים/יות לתואר ראשון, שני ושלישי מוזמנים להגיש עבודות על:

1. זאב ז'בוטינסקי ומורשתו כגון: הגות, היביטים חברתיים, ספרות
2. הגדודים העבריים וחידוש הצבאיות בישראל
3. התנועה הלאומית (הצה"ר, הצ"ח)
4. המחתרות – האצ"ל ולח"י
5. תנועת הנוער בית"ר
6. הצה"ר ובית"ר בשואה, בבריחה ובמחנות העקורים
7. עליית אף על פי – ההעפלה הרוויזיוניסטית והבית"רית
8. תנועת העבודה הלאומית – הסתדרות העובדים הלאומית, סיעת תכלת לבן בהסתדרות
9. ההתיישבות של הצה"ר, בית"ר והאצ"ל
10. אישים וזרמים בתנועה הרוויזיוניסטית והלאומית כולל תנועת החרות, גח"ל והליכוד

http://www.jabotinsky.org/%D7%A4%D7%A8%D7%A1%D7%99%D7%9D-%D7%95%D7%9E%D7%9C%D7%92%D7%95%D7%AA/%D7%A4%D7%A8%D7%A1%D7%99-%D7%9C%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%93%D7%99%D7%9D-%D7%95%D7%9E%D7%97%D7%A7%D7%A8/

מפרסם ההודעה
מערכת רמה - רשת מדעי הרוח והחברה info@hum-il.com *** רמה אינה קשורה להודעה זו ואין בידיה מידע נוסף. לכל שאלה הנוגעת להודעה ולפרטי התקשרות יש להקליק על הקישור המפנה אל האתר הרלוונטי.
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה