< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע תרבות // הקרנת סרט ודיון: המוזיאון והמקום הקדוש הליברלי [ירושלים] 16.4.18

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/8040101/

המוזיאון והמקום הקדוש הליברלי
The Museum and the Liberal Sacred Space
הקרנת הסרט ודיון
"המוזיאון"
במאי: רן טל
(2017, 74 דקות, בעברית)
יו"ר: ד"ר יוכי פישר

משתתפים: רן טל, דודי מבורך, פרופ' חיים נוי

האם אי הזכרת יציאת מצרים בתערוכה על פרעה במוזיאון ישראל הינה אכן חילול הקודש כפי שטוען בסרט אחד מהמבקרים במוזיאון? חילול של איזו קדושה?
האם ניתן לדבר על מוזיאונים כמקום קדוש לתרבות החילונית/ליברלית? אם כן, מה גורם משבר החילון לאותה קדושה? איך מיוצרת הקדושה במוזיאון, מי מייצרה, עבור מה ועבור מי? אילו אפשרויות נורמטיביות, פוליטיות ותרבותיות מאפשרים מוזיאונים עבור חברות המנסות לספר לעצמן את סיפורן?
הערב הוא חלק מסמינר "מקומות של קדושה" שנערך במכון ון ליר בירושלים.

https://goo.gl/AN592G

מפרסם ההודעה
איל עפרון מתאם פעילות לציבור, שיווק וקשרי חוץ מכון ון ליר ירושלים eyale@vanleer.org.il 02-5605282
כתובת מלאה
ז'בוטינסקי 43, ירושלים
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה