הזדמנות // פרסי מחקר ומלגה לדוקטורטים בנושא זאב ז'בוטינסקי ותנועתו [ישראל] דדליין=15.6.18

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/8032802/

פרסי מחקר ומלגה לדוקטורט לסטודנטים על עבודות בנושא זאב ז'בוטינסקי ותנועתו
סטודנטים/יות לתואר ראשון, שני ושלישי מוזמנים להגיש עבודות על:
1. זאב ז'בוטינסקי ומורשתו כגון: הגות, היביטים חברתיים, ספרות
2. הגדודים העבריים וחידוש הצבאיות בישראל
3. התנועה הלאומית (הצה"ר, הצ"ח)
4. המחתרות – האצ"ל ולח"י
5. תנועת הנוער בית"ר
6. הצה"ר ובית"ר בשואה, בבריחה ובמחנות העקורים
7. עליית אף על פי – ההעפלה הרוויזיוניסטית והבית"רית
8. תנועת העבודה הלאומית – הסתדרות העובדים הלאומית, סיעת תכלת לבן בהסתדרות
9. ההתיישבות של הצה"ר, בית"ר והאצ"ל
10. אישים וזרמים בתנועה הרוויזיוניסטית והלאומית כולל תנועת החרות, גח"ל והליכוד

http://www.jabotinsky.org/%D7%A4%D7%A8%D7%A1%D7%99%D7%9D-%D7%95%D7%9E%D7%9C%D7%92%D7%95%D7%AA/%D7%A4%D7%A8%D7%A1%D7%99-%D7%9C%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%93%D7%99%D7%9D-%D7%95%D7%9E%D7%97%D7%A7%D7%A8/

מפרסם ההודעה
מערכת רמה - רשת מדעי הרוח והחברה info@hum-il.com לשאלות על תוכן ההודעה יש לפנות אל פרטי ההתקשרות המצויינים בקישורים שבגוף ההודעה.
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה