< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

הזדמנות // פרסי מחקר ומלגה לדוקטורטים בנושא זאב ז'בוטינסקי ותנועתו [ישראל] דדליין=15.6.18

Message URL: https://www.hum-il.com/message/8032802/

פרסי מחקר ומלגה לדוקטורט לסטודנטים על עבודות בנושא זאב ז’בוטינסקי ותנועתו
סטודנטים/יות לתואר ראשון, שני ושלישי מוזמנים להגיש עבודות על:
1. זאב ז’בוטינסקי ומורשתו כגון: הגות, היביטים חברתיים, ספרות
2. הגדודים העבריים וחידוש הצבאיות בישראל
3. התנועה הלאומית (הצה”ר, הצ”ח)
4. המחתרות – האצ”ל ולח”י
5. תנועת הנוער בית”ר
6. הצה”ר ובית”ר בשואה, בבריחה ובמחנות העקורים
7. עליית אף על פי – ההעפלה הרוויזיוניסטית והבית”רית
8. תנועת העבודה הלאומית – הסתדרות העובדים הלאומית, סיעת תכלת לבן בהסתדרות
9. ההתיישבות של הצה”ר, בית”ר והאצ”ל
10. אישים וזרמים בתנועה הרוויזיוניסטית והלאומית כולל תנועת החרות, גח”ל והליכוד

http://www.jabotinsky.org/%D7%A4%D7%A8%D7%A1%D7%99%D7%9D-%D7%95%D7%9E%D7%9C%D7%92%D7%95%D7%AA/%D7%A4%D7%A8%D7%A1%D7%99-%D7%9C%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%93%D7%99%D7%9D-%D7%95%D7%9E%D7%97%D7%A7%D7%A8/

Message publisher
מערכת רמה - רשת מדעי הרוח והחברה info@hum-il.com *** רמה אינה קשורה להודעה זו ואין בידיה מידע נוסף. לכל שאלה הנוגעת להודעה ולפרטי התקשרות יש להקליק על הקישור המפנה אל האתר הרלוונטי.
Map
Sharing and Saving

 

You will get reminders 10 ,5 ,2 days before the event
Event successfully added