הזדמנות // מלגה: תכנית מ.א. בבית הספר למדעי היהדות וארכיאולוגיה [תל אביב] דדליין=15.5.18

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/8032801/

ביה"ס למדעי היהדות וארכאולוגיה ע"ש חיים רוזנברג באוניברסיטת ת"א
שמח להודיע על הענקת מלגות הצטיינות על שם בלבן-גלס
ללימודי תואר שני בחוגים: ארכאולוגיה ותרבויות המזרח הקדום, היסטוריה של עם ישראל,
לשון עברית ובלשנות שמית, מקרא, פילוסופיה יהודית ותלמוד
המלגות מיועדות לבוגרי תואר ראשון בציון 90 ומעלה שסיימו לימודיהם בשנת תשע"ו ואילך.
סכום המלגה הינו בגובה שכ"ל לשנתיים (למעט התשלום הראשון).המעוניינים מתבקשים לפנות למזכירות בית הספר עד 15.5.18 בדוא"ל: Liatn@tauex.tau.ac.il
יש לצרף לבקשה:
*חיבור קצר עד 500 מילים המפרט תחומי עניין, תוכניות לעתיד והנימוקים ללימודים בחוג.
*גיליון ציונים ואישור זכאות (למעט מסיימי תשע"ח).
מספר המקומות מוגבל
קבלת המלגה בשנה השנייה ללימודים מותנית בהישגים לימודיים גבוהים.

מפרסם ההודעה
מערכת רמה - רשת מדעי הרוח והחברה info@hum-il.com *** רמה אינה קשורה להודעה זו ואין בידיה מידע נוסף. לכל שאלה הנוגעת להודעה ולפרטי התקשרות יש להקליק על הקישור המפנה אל האתר הרלוונטי.
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה