הזדמנות // מלגת פילון לתכנית לימודים: שפות קלאסיות - יוונית עתיקה - עברית מקראית [ירושלים] דדליין=1.5.18

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/8032004/

קרן אוריגנוס למלגות 2018–2019 מלגת פילון האלכסנדרוני (ירושלים, ישראל)

מכון פוליס לשפות ומדעי הרוח בירושלים

שנות לימודים 2018-2020

מקבלי מלגת פילון האלכסנדרוני ילמדו תואר שני בפילולוגיה של שפות עתיקות במכון פוליס ויוכשרו להוראת יוונית עתיקה לפי שיטת פוליס.
1. דרישות סף לקבלת המלגה
א. המלגה מוצעת לסטודנטים בתוכנית ללימודי תואר שני בלימודי פילולוגיה של שפות עתיקות במכון פוליס, או למי שכבר החלו בתהליך הרשמה לתוכנית זו. בעלי תואר שני יכולים להגיש בקשה להירשם לתוכנית ללימודי יוונית עתיקה.
ב. עם מילוי והגשת טופסי ההרשמה, המועמדים יתבקשו לשלוח דוגמת כתיבה מדעית.
ג. על המועמדים להיות במעמד של תושב קבע בישראל לכל הפחות.
ד. על המועמדים להיות בעלי תואר ראשון.

2. המלגה והחובות החלים על מקבליה
א. מועמדים שיימצאו זכאים לקבלת המלגה, יקבלו על כך הודעה בכתב.
ב. המלגה תכסה 90% משכר הלימוד לשנתיים אקדמיות בתכנית לימודים שתאושר על ידי פוליס.
ג. סטודנטים שיקבלו את המלגה יתבקשו למלא 10 שעות התנדבות שבועיות במהלך השנה האקדמית.
ד. מקבלי המלגה יתבקשו להשתתף בקורסי יוונית עתיקה בכל הרמות שפוליס תציע.
פוליס עשויה לבקש ממקבלי המלגה ללמד קורסים ביוונית עתיקה: בשנה השלישית בהיקף של 6 שעות שבועיות (קורס “Greek Lunches” וחצי קורס של רמה א' ביוונית עתיקה); בשנה הרביעית בהיקף של 12 שעות שבועיות (קורס רמה א' ביוונית עתיקה, קורס טקסטים ביוונית עתיקה, וקורס “Greek Lunches”).
ה. בסיום ההתמחות יהיה על מקבלי המלגה ללמד בפוליס שלושה סמסטרים לפחות.
ו. המלגה כפופה לדרישות של הקרן אשר מפורטות בטופס הבקשה.

http://www.polisjerusalem.org/scholarships

מפרסם ההודעה
מרסדס רוביו מנהלת מחקר פוליס - המכון ללשונות ולמדעי הרוח בירושלים mercedes.rubio@polisjerusalem.org
כתובת מלאה
מכון פוליס לשפות ומדעי הרוח בירושלים, רח' הע"ח 8, ירושלים
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה