הזדמנות // פרס: לשם פרסום ספר בכל תחומי הדעת [הוצאת הספרים של האוניברסיטה הפתוחה] דדליין=15.8.18 

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/8031211/

האוניברסיטה הפתוחה מכריזה על הענקת פרס "קרן גולדברג" לשנת תשע"ח – 2018 לכתבי יד עיוניים, מקוריים בשפה העברית בכל תחומי הדעת.
פרס אחד, בסך 25 אלף ש"ח, יוענק לכתב יד שמחברו פרסם ספר עיון אחד לפחות בעבר;
פרס אחד בסך 15 אלף ש"ח, יוענק לכתב יד שהוא יצירת ביכורים.
הוצאת הספרים של האוניברסיטה הפתוחה תפרסם את כתבי היד הזוכים בדפוס ובמהדורה דיגיטלית ותישא בעלויות ההוצאה לאור במלואן.
המועד האחרון להגשת כתבי יד: 15 באוגוסט 2018.
פרטים נוספים ותקנון הפרס ניתן למצוא באתר הוצאת הספרים של האוניברסיטה הפתוחה: www.openu.ac.il/oui-press

https://www.openu.ac.il/oui-press/pages/goldberg.aspx