< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

הזדמנות // מרצה לקורס מבוא לנצרות [ירושלים] דדליין=8.4.18

Message URL: https://www.hum-il.com/message/8030711/

קול קורא למשרת מרצה לקורס מבוא לנצרות

המרכז האקדמי שלם מחפש מרצה לקורס מבוא נצרות במסגרת הלימודים ההומניסטים. המשרה כוללת הוראה ומחקר בהיקף של 4 נ”ז בשנה.
התחלת עבודה: סמסטר ב, שנה”ל תשע”ט.

דרישות התפקיד:
• הצטיינות בהוראה
• הצטיינות במחקר
• חשיבה בינתחומית

המרכז האקדמי שלם הוא מוסד אקדמי חדש וייחודי המוביל תכנית מצטיינים רב-תחומית בלימודים הומניסטיים. מלבד הוראה ומחקר, נדרשים חברי הסגל לליווי אישי של הסטודנטים, למעורבות חינוכית, ולגילוי עניין והתמצאות בתחומים שאינם תחומי ההתמחות הראשיים שלהם.

יש לצרף לפנייה:
1. מכתב פניה המסביר את יתרונות המועמד/ת עבור המוסד
2. קורות חיים
3. רשימת פרסומים אקדמיים
4. משובי הוראה מן השנים האחרונות
5. רשימת ממליצים

מידע על המרכז האקדמי שלם ניתן למצוא באתר: www.shalem.ac.il

פניות יש להגיש עד לתאריך 8 באפריל 2018, באמצעות דוא”ל: hr@shalem.ac.il
רק פניות מתאימות ייענו.

*המודעה פונה לנשים ולגברים כאחד

Message publisher
מערכת רשת מדעי הרוח והחברה. לעשיית מנוי לרשת, לחצו כאן - https://goo.gl/wqRmyg
Full address
חוב העסקן 3, קריית מוריה, ת.ד. 92, ירושלים 91000
Map
Sharing and Saving

 

You will get reminders 10 ,5 ,2 days before the event
Event successfully added