הזדמנות // מלגת שפינוזה לבתר-דוקטורט: היסטוריה של המזרח התיכון המודרני [חיפה] דדליין=22.4.18

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/8030511/

בית הספר להיסטוריה והפקולטה למדעי הרוח באוניברסיטת חיפה מעוניינים לחלק מלגת בתר דוקטורט למועמד בעל תואר דוקטור המעוניין לבצע במהלך שנה"ל תשע"ח (2018-2019) עבודת בתר דוקטורט באוניברסיטת חיפה בתחום ההיסטוריה של המזרח התיכון המודרני (להלן: "תחום המחקר"). בית הספר להיסטוריה קורא בזאת להשתתפות בתחרות לקבלת מלגת בתר דוקטורט על סך 100,000 ₪ .
לפרטים נוספים ותקנון המלגה: http://historyschool.haifa.ac.il/index.php/he/
מפרסם ההודעה
מערכת רמה - רשת מדעי הרוח והחברה info@hum-il.com *** רמה אינה קשורה להודעה זו ואין בידיה מידע נוסף. לכל שאלה הנוגעת להודעה ולפרטי התקשרות יש להקליק על הקישור המפנה אל האתר הרלוונטי.
כתובת מלאה
אוניברסיטת חיפה
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה