< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

קול קורא // סדנה: חפצים וייצוגים חזותיים - דרכים לשימור ולעיצוב זיכרון [ספיר 10/18] דדליין=15.06.18

Message URL: https://www.hum-il.com/message/8030303/

סדנת הלימוד והמחקר בנושא “חפצים וייצוגים חזותיים – דרכים לשימור ולעיצוב זיכרון” פותחת את שעריה לחוקרות ותיקות ולחוקרות בתחילת דרכן האקדמית. הסדנה תופעל ע”י הפורום הפמיניסטי במכללת ספיר בעקבות זכיית הפורום בקול קורא של המל”ג לפרויקט לקידום נשים באקדמיה.
בסדנה הנוכחית נבקש לדון באופן שבו מעצבים אמצעים חזותיים, חפצים ומזכרות את הזיכרון וזאת תוך התמקדות בשאלות דוגמת כיצד השלטון המרכזי ומוסדות המדינה מגייסים חפצים וייצוגים חזותיים (באמצעות מוזיאונים, סרטי תעמולה, שטרות כסף, בולים, אנדרטאות, וכו’) כדי לפאר את מעשיהם, לקדם את האידיאולוגיה הרשמית ולכונן את הזיכרון ההגמוני? באיזה אופן משתמשות קבוצות שונות (לאומיות, אתניות, דתיות) באמצעים אלה כדי לקדם זיכרונות מתחרים כחלק מפוליטיקה של זהויות? מה תפקידם של ייצוגים חזותיים וחפצים בהנעת הזיכרון האישי והקבוצתי במרחב הגלובלי וזאת בעיקר בקרב מהגרים ופליטים? באיזה אופן חפצים ו/או ייצוגים חזותיים נושאים זיכרון משפחתי לאורך זמן ומייצרים המשכיות בין-דורית? כיצד טכנולוגיה משנה תהליכים של שימור, אחסון ושחזור זיכרון העבר?
כדי השיב לשאלות אלו ולשאלות אפשריות אחרות הקשורות ליחסי הגומלין בין זיכרון, חפצים וייצוגים חזותיים אנו מזמינות חוקרות מדיסציפלינות שונות – היסטוריה, סוציולוגיה, אנתרופולוגיה, ארכיאולוגיה, גיאוגרפיה, היסטוריה של האמנות, תקשורת, קולנוע, צילום ואחרות – להשתתף בסדנה. באמצעות מענה לשאלות העוסקות בזיכרון, ייצוגים וחפצים, אנו חותרות ליצור שיח בין-תחומי ולעודד שיתופי פעולה מחקריים, ולקדם מחקרים אינדיווידואליים שיובילו לפרסום מאמר של כל אחת מן המשתתפות. בתום פעילות הקבוצה יתקיים כנס במכללת ספיר.
במפגשים יציגו החוקרות את התשתית התיאורטית ומסגרת המחקר שלהן, ובמהלך הזמן יידונו תוצרי המחקר עצמם. השתתפות בסדנה מחייבת עבודה על מחקרים חדשים שטרם פורסמו והשתתפות פעילה רציפה במפגשים.
הסדנה תפעל במשך שנתיים ובמסגרתה יתקיימו שישה מפגשים מרוכזים במכללת ספיר וסיורים מודרכים הקשורים לנושאי המחקר. המפגש הראשון יתקיים ביום ג’, 2.10.18 בשעות 10-18. המפגשים הבאים יתקיימו בחופשת הסמסטר תשע”ט, בסיום שנת הלימודים תשע”ט; בסיום חופשת הקיץ לקראת שנת הלימודים תש”פ, בחופשת הסמסטר תש”פ, בסיום שנת הלימודים תש”פ (מועדים מדויקים יתפרסמו קרוב יותר לאירועים עצמם, בטווח זמן המאפשר תכנון).
הסדנה תונחה על ידי פרופ’ עדנה לומסקי-פדר מן האוניברסיטה העברית ופרופ’ נעמה שפי ממכללת ספיר. חוקרות המעוניינות להשתתף ישלחו הצעה עד 15.6.18 למייל naamash@sapir.ac.il
ההצעה, בקובץ אחד, תכלול:
1. קורות חיים מקוצרים, כולל דרכי התקשרות.
2. תיאור בן 200-250 מילה של הפרויקט המוצע.

https://drive.google.com/open?id=19ky-dHb6hi0R02t5CHRLmm446wy54GIU

Message publisher
נעמה שפי המחלקה לתקשורת המכללה האקדמית ספיר naamash@sapir.ac.il
Full address
המכללה האקדמית ספיר, מועצה אזורית שער הנגב
Map
Sharing and Saving

 

You will get reminders 10 ,5 ,2 days before the event
Event successfully added