קול קורא // תכנית M.A: תואר שני מחקרי למצטיינים בלימודי דמוקרטיה בין תחומיים [רעננה] דדליין=26.4.18

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/8022606/

דמוקרטיה באוניברסיטה הפתוחה מציעה מסלול ייחודי של תואר שני
מחקרי למצטיינים. המסלול יתמקד בלימודי המגמה 'דמוקרטיה וגלובליזציה'.
המגמה עוסקת בתהליכי הגלובליזציה, מקורותיהם והשלכותיהם, ובמתחים והסתירות
שבין הגלובליזציה, כסדר עולמי, לבין הדמוקרטיה, כסדר פוליטי המבוסס על יכולתם של
האזרחים להשתתף בעיצוב תנאי חייהם.
המסלול מיועד לסטודנטים מצטיינים, בעלי ממוצע 90 ומעלה בתואר הראשון,
השואפים להמשיך ללימודי דוקטורט.
לסטודנטים הלומדים בתכנית תוענק מלגת פטור משכר לימוד עם קבלתם למסלול.
בנוסף, לאחר אישור הצעת המחקר לתזה יזכו הסטודנטים במלגת קיום בסך ₪5000
לחודש, למשך 16 חודשים.

https://academic.openu.ac.il/sociology/democracy/pages/researchprogram.aspx

מפרסם ההודעה
מערכת רמה - רשת מדעי הרוח והחברה info@hum-il.com
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה