הזדמנות // פרס: לעבודת דוקטורט או מ.א. העוסקת בתחומי מורשתו של מרטין בובר: הגות יהודית גרמנית; חסידות; פירוש המקרא; מחשבה מדינית יהודית [ירושלים] דדליין=30.4.18

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/8022405/

פורסם במערכת הישנה ב-24.2.18
The Department of Jewish Thought ‎

Announces ‎
The Olga and William Lakritz Foundation Prizes ‎
for the year 2018‎
The Lakritz Foundation is committed to honoring the legacy of Martin ‎Buber. Prizes will be awarded to a junior researcher who has recently ‎completed his or her doctoral dissertation or master’s thesis on a topic ‎related to the thought of Martin Buber. ‎
Relevant Topics: Buber’s thought in the context of German-Jewish ‎philosophy; Hasidism; modern Jewish Bible commentary; 20th-Century ‎Jewish political thought.‎
Applicants must submit:‎
• Curriculum Vitae
• Two letters of recommendation
• Brief Summary of Scholarly WorkAll applications should be submitted via email to Ms. Anat Jani:‎
anatj@savion.huji.ac.ilSubmission deadline:‎
Sunday, April 30, 2018 ‎
תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה