הזדמנות // משרה // חבר/ת סגל אקדמי בכיר: חקר מדינת ישראל מהיבטים פוליטיים, חברתיים ותרבותיים [שדה בוקר] דדליין=9.3.18

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/8021814/

שתי משרות של חברי סגל בדירוג האקדמי נפתחות במכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות של אוניברסיטת בן-גוריון בנגב, הממוקם בקריית האוניברסיטה בשדה בוקר, אחת בשנת תשע"ט והשנייה בשנת תש"פ.
המכון מקדם מחקר בינתחומי ופעילותו מתמקדת במגוון נושאים הנוגעים לחקר מדינת ישראל מהיבטים פוליטיים, חברתיים ותרבותיים.
על המועמדים להיות: בעלי תואר Ph.D., רצוי לאחר השתלמות בתר-דוקטורט, בעלי יכולת מחקר עצמאית מוכחת, בעלי יכולת לפתח פעילות מחקר והוראה שתתאפיין בשאיפה למצוינות אקדמית.
על הפניות לכלול: קורות חיים מפורטים, רשימת פרסומים מעודכנת, שמות שלושה ממליצים ופרטי ההתקשרות שלהם, מכתב כוונות שיכלול תיאור של תחומי המחקר ותכניות למחקר עתידי והאופן שבו הם עשויים להשתלב בפעילותו של מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות.
המכון מייחס חשיבות גדולה לנכונותו/ה של המועמד/ת להעתיק את מקום מגוריו/ה לקריית שדה בוקר או סביבתה.
את המועמדות יש להגיש בקובץ אלקטרוני לכתובת: bgi@bgu.ac.il לא יאוחר מתאריך 9.3.18, כ"ב באדר תשע"ח.

מפרסם ההודעה
מערכת רמה - רשת מדעי הרוח והחברה info@hum-il.com *** רמה אינה קשורה להודעה זו ואין בידיה מידע נוסף. לכל שאלה הנוגעת להודעה ולפרטי התקשרות יש להקליק על הקישור המפנה אל האתר הרלוונטי.
כתובת מלאה
מכון בן גוריון לחקר ישראל והציונות, אוניברסיטת בן גוריון בנגב, קריית האוניברסיטה בשדה בוקר
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה