הזדמנות // דוקטורט: סוציולוגיה ואנתרופולוגיה [רמת גן 10/18] דדליין=8.4.18

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/8010145/

המחלקה לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה אוניברסיטת בר-אילן

סמסטר א' בשנת הלימודים תשע"ט

המחלקה לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה באוניברסיטת בר-אילן מזמינה בוגרות(1) תואר שני בהצטיינות להירשם ללימודי דוקטורט במחלקה ולהגיש את מועמדותן למלגת המחלקה לתואר שלישי. המלגה המוצעת היא מלגת קיום בגובה 192,000 שקל(2), שנועדה לאפשר לדוקטורנטיות המצטרפות למחלקה את הפנאי הדרוש להשתקעות במחקר הדוקטורט, בשכלולם של כלים אינטלקטואליים ומתודולוגיים, ובכתיבת דיסרטציה בעלת תרומה מדעית משמעותית. במחלקה גם פעילה קהילת-דוקטורנטים תוססת הנפגשת תדיר.

רשאיות להגיש מועמדות בעלות תואר שני מחקרי (עם תזה) בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה(3) בציון ממוצע של 92 ומעלה ובציון תזה של 92 ומעלה, אשר מבקשות לערוך מחקר דוקטורט בהנחיית מרצה מסגל המחלקה.

הגשת המועמדות תכלול את המסמכים הבאים:

1. מסמך קדם-הצעה בן 3 עמודים המתאר את פרויקט הדוקטורט המתוכנן
2. עבודת התזה
3. גיליון ציונים
4. קורות חיים
5. שני מכתבי המלצה אקדמיים שישלחו על-ידי הממליצים ישירות למזכירות המחלקה
6. דיווח על התקשרות ראשונית עם מנחה מסגל המחלקה

מסמכי המועמדות יוגשו לכתובת Socio.grad@ biu.ac.il עד לתאריך 08.04.18. ועדת המלגות של המחלקה תקבע ראיונות למועמדות המתאימות ביותר. מועד תחילת המלגה הוא סמסטר א' תשע"ט.

סגל המחלקה מציע הנחיה במגוון נושאים. בין תחומי ההתמחות של חברי הסגל נמנים: תרבות דיגיטלית, אתניות והגזעה, גבריות, הגירה, הפרטה ומכרוז שירותים חברתיים, אנתרופולוגיה של הזקנה, חברות וסולידריות, טעם וצריכת תרבות, מגדר וחברה, סוציולוגיה של המוסר, עוני ועבודה בעוני, סוציולוגיה של העצמי ואותנטיות, ערך והערכה, פילנתרופיה ונתינה, סוציולוגיה כלכלית ופיננסית, פרפורמטיביות ותיאטרון, צבא ומגדר, קונפליקט עבודה-משפחה, סוציולוגיה של רגשות, סוציולוגיה של רוחניות ודת, ריבוד וחינוך, ועוד.

(1) ההזמנה מנוסחת בלשון נקבה, אך פונה כמובן לכל המגדרים.
(2) המלגה תוענק בתשלומים חודשיים לאורך ארבע שנות הלימודים בתוכנית. הענקת המלגה מותנית בהתקדמות משביעת-רצון של המועמדת בהתאם לדרישות התוכנית.
(3) מי שכתבו עבודת תזה סוציולוגית-במהותה במחלקות אחרות יכולות גם הן להגיש את מועמדותן וזו תישקל, ואולם ככלל תינתן עדיפות למוסמכות מחלקות לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה.

http://sociology.biu.ac.il/node/2204

מפרסם ההודעה
מערכת רשת מדעי הרוח והחברה. לעשיית מנוי לרשת, לחצו כאן - https://goo.gl/wqRmyg
כתובת מלאה
רחוב מקס ואנה ווב
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה