< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // יום עיון: ארכיונאות ובתי-ספר חקלאיים בארץ-ישראל - יום הרליץ 2024 [איגוד ארכיונאים / עיינות-נעמת & מקוון] 27.3.24

Message URL: https://www.hum-il.com/message/4032400/

האיגוד הישראלי לארכיונאות ומידע מזמין ליום עיון:
ארכיונאות ובתי-ספר חקלאיים בארץ-ישראל
לזכר ד”ר גאורג הרליץ וגב’ אסתר הרליץ 2024

שיתקיים ביום רביעי, י״ז באדר ב׳ ה׳תשפ״ד, 27 במרץ 2024
בכפר הנוער עיינות-נעמת

בתכנית (גם באתר האיגוד):

9:45-9:15 התכנסות באולם וייצמן
10:00-9:45 ברכות:
נעם שפר, מנהל כפר הנוער החקלאי עיינות-נעמת
דודו אמיתי, יו”ר האיגוד
11:45-10:00 מושב ראשון
מוסדות לימוד חקלאיים בארץ ישראל: היבטים היסטוריים וארכיוניים
יו”ר: הדס אביבי, מנהלת ארכיון העיר רחובות

בין הכשרה מקצועית למאבק פמיניסטי במוסדות לימוד חקלאיים בארץ ישראל
פרופ’ בת-שבע מרגלית שטרן, מכון שכטר למדעי היהדות

מורשת וחינוך: כפרי נוער כמקרה מבחן
נעם שפר, מנהל כפר הנוער החקלאי עיינות-נעמת
ארכיונים ותיעוד בבתי הספר החקלאיים בארץ ישראל:

המקרה של בית הספר החקלאי כדורי
ד”ר אסתי ינקלביץ, אוניברסיטת חיפה

ארכיון ביה”ס החקלאי בנהלל – סיפורים מהאמתחת
אסתר רויניק, מנהלת ארכיון המועצה האזורית עמק יזרעאל

12:15-11:45 הפסקה ותצוגת פוסטרים

13:15-12:15 מושב הרליץ
יו”ר: נוני ירון, חברת הנהלת האיגוד

• זוכה פרס אלסברג
• דברים אודות פרופ’ פ”א אלסברג
• זוכה פרס הרליץ
• תושיית גאורג הרליץ בעת אירועי משבר בארכיון
ד”ר יגאל סתרי, מנהל הארכיון הציוני המרכזי
• הענקת תעודות יקיר האיגוד וחבר כבוד
• אתנחתא מוזיקלית
• חלוקת תעודות הוקרה
• אסיפה כללית

14:00-13:15 הפסקת צהריים

15:45-14:00 – עיינות – ממשק פועלות לכפר נוער חקלאי: המורשת המוחשית והבלתי מוחשית
סיור במרחב הבנוי, בארכיון ובמוזיאתר
• תמר טוכלר, מנהלת המחלקה ליחסים בינלאומיים, המועצה לשימור אתרי מורשת בישראל
• איילת (יהודאי) עמית, מנהלת ארכיון כפר הנוער עיינות-נעמת ע”ש חגי יהודאי
• אתי מנדלבאום, מנהלת ה”מוזיאתר”

ההרשמה מקוונת, דרך אתר האיגוד בלינק המצורף. עד יום ד’ 20\3\2024.
תכנית יום העיון ושינויים אחרונים יפורסמו גם באתר האיגוד.
בשאלות, הערות ובירור בנוגע להרשמה, ניתן לפנות להדס אביבי מועדת פרסומים ורשתות חברתיות בדוא”ל: publications.aia@gmail.com בטלפון: 052-8564842
או ללביא שי מהוועדה להשתלמות בדוא”ל: educationcommittee.aia@gmail.com

דמי השתתפות ביום העיון: 60 ₪ לחברי איגוד; 100 ₪ למשתתפים חיצוניים
סדרי הגעה:
הסעה תצא מרכבת סבידור מרכז (תל-אביב). איסוף מתחנת הרכבת ראשונים בראשון-לציון.
שעת היציאה תימסר בהמשך. שימו לב: עלות ההסעה (הלוך-חזור) 20 ₪
למגיעים ברכב פרטי: יש מקום חניה מחוץ לכפר בצמוד אליו (מרחק הליכה מהאולם).
הכתובת: כפר הנוער עיינות (ממערב לכביש מס’ 42, מדרום למושב בית עובד – ראו מפה)

אופן התשלום:
באמצעות העברה בנקאית (אפשרות עדיפה) למוטב: האיגוד הישראלי לארכיונאות ולמידע. חשבון מספר 1049780, בנק לאומי – 10, סניף דניה – 635.
בהמחאה לפקודת האיגוד הישראלי לארכיונאות ולמידע. יש לשלוח את ההמחאה בדואר רשום לכתובת: גב’ אילנה אלון, האיגוד הישראלי לארכיונאות ולמידע, רח’ הרצוג 6, גבעתיים, 5358605
אנא סרקו את הצ’ק והעבירו לגזברית אילנה אלון, לדוא”ל: gizbarut.aia.@gmail.com
הקפידו לציין במייל את כל שמות המשתתפים עבורם התשלום.
במידת הצורך אפשר לבקש מהאיגוד דרישת תשלום למקום העבודה.
לא יתקבלו התחייבויות לתשלום מכל סוג שהוא. ניתן לשלם בהמחאה אישית ולבקש החזר ממקום העבודה.

בברכה
הוועדה להשתלמות מקצועית, האיגוד הישראלי לארכיונאות ולמידע

https://www.archives.org.il/cgi-webaxy/item?953

Message publisher
דודו אמיתי יו"ר האיגוד הישראלי לארכיונאות ולמידע chairperson.aia@gmail.com 052-4475458
Full address
כפר הנוער החקלאי עיינות-נעמת - אולם וייצמן
Map
Sharing and Saving

 

You will get reminders 10 ,5 ,2 days before the event
Event successfully added