< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

קול קורא // לכנס: הכנס השני ל״ספרות זולה״ [בר אילן / מקוון 07/24] דדליין=4.4.24

Message URL: https://www.hum-il.com/message/4021919/

The Second "Pulp Fiction" Conference, Bar-Ilan University, 30-31July 2024

אוניברסיטת בר אילן, 30-31 ביולי, 2024

הכנס שיתקיים ב- 30-31 ביולי 2024, באופן מקוון, יעסוק בקשר שבין החברה, התרבות והספרות הפופולרית, תוך כדי בחינה של הדרכים בהן הספרות משקפת את המציאות. נרצה לבחון כיצד משתקפים קונפליקטים ודילמות ביצירות השונות, בדגש על הספרות הפופולרית והמסחרית.

למי הכנס מיועד?
חברי.ות הסגל האקדמי, סטודנטים.יות לתארים מתקדמים וכל המתעניינים בספרות, ספרים וספרות פופולרית במוסדות להשכלה גבוהה, בספריות, במערכות חינוך ובהוצאות לאור.
מוזמנים ומוזמנות להגיש הצעות להצגה בכנס ‘ספרות זולה’ השני ולהשתתף בו. ניתן להציע הרצאות בודדות או מושבים מובנים.

מטרות הכנס
• הצגת מגמות במחקר
• יצירת במה לשיתופי פעולה במחקר
• התבוננות ובחינת הקשר בין התרבות לספרות

נושאי הכנס
• ספרות ופוליטיקה
• קונפליקטים חברתיים
• ייצוגי להטבק”ים
• ספרות זולה במרחב הדיגיטלי
• שירה פופולרית כמשקפת מציאות
• פאן-פיקשן: טקסטים בעקבות יצירות קנוניות
• ספרות פופולרית בבתי הספר

אנא שלחו את כותרת ההרצאה, תקציר ההרצאה באורך 300 מילים, קו”ח מקוצרים (לא יותר מ-200 מילים) ופרטי התקשרות בקובץ WORD אחד. פרטי ההתקשרות יכללו את שמכם, כותרת המחקר, מוסד אקדמי, כתובת דוא”ל ומספר טלפון. משך כל הצעה כ-20 דקות. במקרה של הצעת מושבים מובנים יש לצרף רשימת דוברים וקו”ח.

את ההצעה יש לשלוח במייל:
לד”ר יעקב מאשיטי yaakov-akiva.mascetti@biu.ac.il
לד”ר ענת קופלוביץ- ברייר – anat.koplowitz-breier@biu.ac.il
לד”ר לילי גלזנר – Lily.Glasner@biu.ac.il

לוח זמנים
4 באפריל – המועד האחרון להגשת הצעות
15 במאי – הודעה למציעים על תוצאות שיפוט ההצעות
30-31 ביולי – הכנס עצמו

You will get reminders 10 ,5 ,2 days before the event
Event successfully added