< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

קול קורא // לכנס: מגילת אסתר לאורך הדורות:‏ שינויים וגלגולים בספרות ובאמנות [בר אילן / רמת גן 06/24] דדליין=20.3.24

Message URL: https://www.hum-il.com/message/4021800/

Esther Through the Ages: Transformations in Literature and Art

מגילת אסתר, עם העלילה הדרמטית, הרוח הקרנבלית והגיבורים הלא שגרתיים שלה, זכתה לתהודה בתרבויות השונות לאורך הדורות. החל מפרשנויות רבניות מוקדמות ועד לימינו אלה, מגילת אסתר ממשיכה להשפיע ולהפרות אומנים, סופרים, מפרשים וחוקרים. בנושאיה המרתקים כמו גלות, זהות, סוכנות נשית, אומץ והתנגדות ועוד, ממשיכה המגילה להדהד במגוון רחב של הקשרים. אך כיצד השתנתה משמעותה בראי ההיסטוריה?

יום עיון זה, שיתקיים במחלקה לספרות משווה באוניברסיטת בר-אילן, מזמין חוקרים ותיקים וצעירים, כמו גם סטודנטים לתארים מתקדמים מאוניברסיטאות בישראל, לעסוק במקומה של מגילת אסתר בספרות ובאמנות מכל תקופה ומכל מקום, תוך בחינת הפרשנויות וההתקבלות המגוונות שלה.

אנו מזמינים מאמרים העוסקים במגילת אסתר במגוון דרכים, כולל:

• התקבלות ספרותית: כיצד פירשו, עיבדו או דמיינו מחדש סופרים את סיפורה של אסתר בפרוזה, בשירה, בדרמה, בספרי ילדים ועוד.

• התקבלות אמנותית: כיצד ייצגו והגיבו אמנים (ציירים, במאי קולנוע, יוצרי קומיקס וכו’) לעלילה ולנושאים שבספר?

• התפתחות הפרשנות: כיצד חיזקו, ניתקו או צפו פרשנויות מגילת אסתר את אלה שקדמו או באו אחריהן?

• מגדר ומיניות: כיצד קריאות פמיניסטיות ומגדריות האירו את הטקסט, ואת הדמויות של אסתר, ושתי, אחשוורוש, מרדכי, המן ודמויות המשנה?

• דת ופוליטיקה: כיצד נוצלה מגילת אסתר כדי לחקור רעיונות של דת, זהות, לאומיות וצדק חברתי בהקשרים יהודיים ולא יהודיים?

• פרספקטיבות טרנס-לאומיות ודיאספוריות: סיפורה של אסתר בהקשר גלובלי, תוך בחינה ו/או השוואה של עיבודים ופרשנויות מתרבויות וחברות שונות.

• רלוונטיות עכשווית: הרלוונטיות המתמשכת של סיפורה של אסתר בהתמודדות עם סוגיות בנות זמננו כמו סקסיזם, אנטישמיות, קסנופוביה ורדיפת מיעוטים, בין השאר.

אנו מעודדים הגשת תקצירים בעברית או באנגלית, וההרצאות יתקיימו בשתי השפות. הצעות יישפטו על פי מקוריות, בהירות ורלוונטיות לנושא הכנס. משך ההרצאות לא יעלה על 20 דקות.

הגשת תקצירים:

הכנס יתקיים ביום רביעי, 26 ביוני 2024. אנא הגישו תקציר של עד 300 מילים וקורות חיים קצרים (עד 250 מילים) לכתובת חנה דמטוב, channah.damatov@biu.ac.il עד 20 במרץ 2024 לכל המאוחר. המועמדים יקבלו תשובה תוך זמן קצר לאחר מכן.

אנו מצפים לתקציריכם!

אנא שתפו קול קורא זה עם הקולגות והסטודנטים שלכם!

 הוועדה המארגנת: חנה דמטוב (רכזת) וענת קופלוביץ-ברייר. שאלות יש להפנות לחנה דמטוב, channah.damatov@biu.ac.il.

Message publisher
ענת קופלוביץ'-ברייר Anat.Koplowitz-Breier@biu.ac.il
Full address
אוניברסיטת בר-אילן, Ramat Gan, Israel
Map
Sharing and Saving

 

You will get reminders 10 ,5 ,2 days before the event
Event successfully added