< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

קול קורא // לסדנה: הסדנה השנתית החמישית לחוקרים צעירים בתחומי המזרח התיכון, הערבית והאסלאם [בר אילן / רמת גן 03/24] דדליין=18.2.24

Message URL: https://www.hum-il.com/message/4012504/

המחלקה לערבית באוניברסיטת בר-אילן והחטיבה ללימודי המזרח התיכון במכללה האקדמית גליל מערבי יארחו במשותף, בחסות אילמ”א – האגודה הישראלית ללימודי המזרח התיכון והאסלאם, את הסדנה השנתית החמישית לחוקרים צעירים בתחומי המזרח התיכון, הערבית והאסלאם. הסדנה היא במה אקדמית למחקרים חדשים ופורצי דרך של תלמידי מחקר מצטיינים באוניברסיטאות ובמכללות ברחבי הארץ.

הסדנה תכלול הרצאות ודיונים, שיחולקו למושבים לפי תחומי המחקר השונים, שבראשם יעמדו חוקרים בכירים. הסדנה תתחלק ליומיים:
היום הראשון, 18.3 – יוקדש להרצאות ודיונים בתחומי האסלאם, שפה וספרות ערבית וערבית-יהודית.
היום השני, 19.3 – יוקדש להרצאות ולדיונים בתחומי לימודי המזרח התיכון, לימודי ארץ-ישראל ומדעי המדינה.
הסדנה פתוחה לתלמידי מחקר בתארים שני ושלישי (רק לאחר אישור הצעת המחקר)
וכן, לפוסט-דוקטורנטים מהארץ ומחו”ל.
המעוניינים להציג את מחקריהם בסדנה מוזמנים לשלוח תקציר תמציתי (עד 200 מילה) להרצאה בת 20 דקות. על ההצעה לכלול את פרטי המגיש/ה (לרבות, דוא”ל ומס’ טלפון), שיוך אקדמי ושם המנחה.

תאריך אחרון למשלוח הצעות: יום ראשון, ט’ אדר א’ תשפ”ד, 18 בפברואר 2024.
ההצעות תיבחנה על ידי הוועדה המארגנת, המורכבת מחוקרים בכירים בתחומים השונים.
תשובות למגישים תשלחנה במייל לא יאוחר מיום חמישי, כ’ אדר א’ תשפ”ד, 29 בפברואר 2024.
• הסדנה תתקיים באופן פרונטלי באוניברסיטת בר-אילן
• הקבלה לסדנה מחייבת נוכחות בשני ימי הסדנה
• מספר המקומות מוגבל ואיננו מתחייבים לקבל את כל הפונים

את ההצעות יש לשלוח במייל אל מרכזת המחלקה לערבית באוניברסיטת בר-אילן,
גב’ אסתי חסיד ,Arab.Dept-events@biu.ac.il טלפון: 03-5318374.

 

Message publisher
רונן יצחק roneni14@walla.co.il
Map
Sharing and Saving

 

You will get reminders 10 ,5 ,2 days before the event
Event successfully added