< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

הזדמנות // מלגה: הפשטות המתחדשים - תכנית לתלמידי ותלמידות מחקר מן החברה החרדית [מכון שוקן / ירושלים] דדליין=5.2.24

Message URL: https://www.hum-il.com/message/4012222/

הפשטות המתחדשים’
מכון שוקן למחקר היהדות מזמין תלמידי ותלמידות מחקר מן החברה החרדית (תארים שני ושלישי) להציע מועמדות להשתתף בסדרת מפגשים בתכנית ‘הפשטות המתחדשים’ שתתקיים במכון שוקן ותעסוק במושגי יסוד ביהדות.
הסדרה תכלול שמונה מפגשים שיתקיימו בימי חמישי בין השעות 17:30-20:00.
החל מיום ו’ אדר א’ תשפ”ד (15.2.2024) עד יום ג’ ניסן תשפ”ד (11.4.2024)

בשנים האחרונות הולכים ומתרחבים מעגלי ההצטרפות של נשים וגברים חרדיים לשורות האקדמיה. אין מדובר עוד בלימודים בתחומים מכווני תעסוקה (דוגמת משפטים או מדעי המחשב) אלא בתחומי מדעי החברה והרוח.
מטרת הסדרה להעניק תשתית ידע הנוגעת למושגי מפתח ביהדות, שיש לה היבטים של תוכן, כמו גם צדדים רפלקטיביים או ביקורתיים.
כל אחד מן המפגשים יוקדש לליבון אחד ממושגי המפתח ביהדות: בחלקו הראשון יעסוק המפגש בהרחבת הידע על ידי מרצים ומרצות אקדמיים שתחום מומחיותם הוא במדעי היהדות. החלק השני של המפגש יעסוק בעיבוד משותף של חברי וחברות הקבוצה – תוך התבוננות רפלקטיבית וחיבור לתכנים עימם הם באים במגע באקדמיה.
מועמדים שיתקבלו לתכנית יזכו במלגה של 2500 ₪ עבור השתתפותם בתכנית.
התנאים לקבלת המלגה:
א. השתתפות בכל מפגשי הסדנה
ב. הובלת יחידה רפלקטיבית אחת.
ג. השתתפות פעילה בערב העיון המסכם של התכנית.
המעוניינים להשתתף בסדנה זו מתבקשים לשלוח קורות חיים עד ליום שני כ”ו שבט תשפ”ד (5.2.2024), למייל: academic.schocken@gmail.com
לפרטים נוספים ניתן לפנות לד”ר תניה רגב מרכזת התכנית
בכתובת מייל זו, או במספר: 02-5631288.

Message publisher
ד"ר תניה רגב academic.schocken@gmail.com 02-5631288
Full address
מכון שוקן למחקר היהדות, בלפור 6 ירושלים
Map
Sharing and Saving

 

You will get reminders 10 ,5 ,2 days before the event
Event successfully added