< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

הזדמנות // תזכורת / פרס: מטעם מרכז גוטספלד הלר לחקר האישה ביהדות לספר העיון הטוב ביותר לשנת תשפ"ד. דדליין=9.4.24

Message URL: https://www.hum-il.com/message/4010600/

19קול קורא לתחרות ספר העיון הטוב לשנת תשפ”ד:
המרכז לחקר האישה ביהדות ע”ש פניה גוטספלד הלר באוניברסיטת בר-אילן שמח להכריז על פתיחת התחרות לספר העיון המקורי הטוב בתחומי חקר האישה ביהדות לשנת תשפ”ד

הפרס יוענק לכתב יד העוסק בחקר האישה ביהדות, ושאושר לפרסום בהוצאת ספרים אקדמית.

$6000 יוענקו לכתב היד הזוכה לשם הוצאתו לאור.
$4000 יוענקו לשני כתבי יד נוספים לשם הוצאתם לאור.

לבקשה יש לצרף:

• כתב יד ערוך ושלם, בקובץ וורד או PDF

• תקצירים בעברית ובאנגלית

• חוזה התקשרות עם הוצאת הספרים

• חוות דעת אקדמית על חשיבות כתב היד

את הבקשה יש להגיש לכתובת fanya.g.center@gmail.com
המועד האחרון להגשת הבקשות הוא יום שלישי א’ בניסן תשפ”ד (9.4.24).

תקנון הפרס מופיע בקישור- https://jewish-faculty.biu.ac.il/sites/jewish-faculty/files/shared/2024/%D7%AA%D7%A7%D7%A0%D7%95%D7%9F%20%D7%A4%D7%A8%D7%A1%20%D7%A1%D7%A4%D7%A8%20%D7%94%D7%A2%D7%99%D7%95%D7%9F%20%D7%94%D7%98%D7%95%D7%91%20%D7%9E%D7%94%D7%9E%D7%A8%D7%9B%D7%96%20%D7%9C%D7%97%D7%A7%D7%A8%20%D7%94%D7%90%D7%99%D7%A9%D7%94%20%D7%91%D7%99%D7%94%D7%93%D7%95%D7%AA.pdf


לפרטים נוספים: ד”ר יצחק פס 0544-936484
fanya.g.center@gmail.com

You will get reminders 10 ,5 ,2 days before the event
Event successfully added