< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

הזדמנות // תזכורת / משרה: מנהל/ת לאיגוד העולמי למדעי היהדות. דדליין=15.12.23

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/3112821/

 

 

קול קורא להגשת מועמדות לתפקיד מנהל/ת האיגוד העולמי למדעי היהדות

§ מועד הכניסה לתפקיד: מיידי
§ היקף המשרה: 75%-100%
§ מקום העבודה: הר הצופים, ירושלים

על המועמד/ת לעמוד בדרישות הבאות:
השכלה
§ תואר שלישי באחד מתחומי מדעי היהדות ממוסד אקדמי המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה בישראל.
ניסיון
§ ניסיון בניהול פרויקטים
§ ניסיון בניהול צוות
§ ניסיון בניהול כספים
§ ניסיון עבודה בתחום האקדמי
§ ניסיון בארגון אירועים/כנסים
§ ניסיון בגיוס משאבים – יתרון
.
כישורים נוספים
§ יכולת ארגונית
§ יעילות ונחישות
§ ידיעת עברית ואנגלית ברמה גבוהה
§ יכולת ביטוי גבוהה בכתב ובעל פה
§ ייצוגיות, מנהיגות, יחסי אנוש מעולים
§ שליטה מלאה באופיס, תוכנות גוגל (drive, doc, sheets, forms) ושליטה בWordPress-
הגשת המועמדות
§ יש לשלוח קורות חיים מפורטים ,תעודות על השכלה ושמות של שני ממליצים לכתובת הדוא"ל worldunion@jewish-studies.org עד יום שישי ג טבת תשפ"ד, 15 בדצמבר 2023.
§ יש לשלוח את כל המסמכים סרוקים בקובץ פי־די־אף אחד.
§ הודעה בדוא"ל חוזר על קבלת הקובץ תהיה אסמכתה על הגשת המועמדות.

כללי
§ מובהר בזאת שהליך זה אינו מכרז ואינו כפוף להוראת חוק חובת המכרזים והתקנות שמכוחו.
§ ועדת האיתור אינה חייבת להשיב לכל הפניות או לקיים ראיונות עם כל המועמדים.
§ ועדת האיתור רשאית שלא לקבל שום הצעה או לבטל את הליך "הקול הקורא" בכל שלב ועל פי שיקול דעתה הבלעדי.

מפרסם ההודעה
שירן שבח מזכירות האיגוד העולמי למדעי היהדות האוניברסיטה העברית בירושלים הבנין למדעי היהדות ע"ש יצחק רבין הר הצופים, ירושלים, 9190501 worldunion@jewish-studies.org טלפון 02-5325841 פקס 02-5325910
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה