< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

פרסום // גיליון כתב עת: מידעון המכון להגירה ושילוב חברתי, גיליון 2 [עברית / מקוון]

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/3101511/

רייכמן, ר'., צ'אצ'אשווילי-בולוטין, ס', בביס, ד. (2023). הגירה, גיליון מס' 13. המרכז האקדמי רופין

פרופ' רבקה רייכמן, עורכת ראשית, ד"ר סטבלנה צ'אצ'אשווילי-בולוטין, עורכת משנה, ד"ר דבי בביס, עורכת משנה

אנו שמחות להגיש לקוראים ולקוראות את הגיליון השלושה עשר של כתב העת הגירה, כתב עת מקוון היוצא לאור בחסות המכון להגירה ושילוב חברתי של המרכז האקדמי רופין, בשיתוף עם קהילת הגירה ודמוגרפיה באגודה הסוציולוגית הישראלית. ברצוננו להביע את תודתנו לפרופ' אביעד קלינברג, נשיא המרכז האקדמי רופין, על התמיכה המתמשכת בכתב העת.
בהתאם לאופיו הרב-תחומי של כתב העת, גיליון זה כולל שבעה מאמרים המתמקדים במבחר תחומי מחקר כגון היסטוריה של ישראל והמזרח התיכון, סוציולוגיה, דמוגרפיה, עבודה סוציאלית ובריאות הנפש. נושאי המחקרים המובאים כאן נוגעים בסוגיות מרכזיות בחברה הישראלית שהן רלוונטיות מאוד לשיח המחקרי והציבורי העכשווי.

 

https://did.li/0Nqrl

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה