< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

הזדמנות // מלגה: לתלמידי/ות מחקר בנושא חובות ועוני [בר אילן / רמת גן] דדליין=1.10.23

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/3091909/

פרויקט מחקר אתנוגרפי הממומן על ידי הקרן הישראלית למדעים (ISF) ובניהולה של ד"ר שירי רגב-מסלם בפקולטה למשפטים בבר אילן, מזמין מועמדים ממגוון דיסציפלינות להגיש את בקשותיהם להיות חלק מ- הפרויקט. אנחנו מחפשים:
• דוקטורנטים (כ-90,000 ₪ לשנה, עד 5 שנים)
• מלגות M.A (כ-45,000 ₪ לשנה, עד שנתיים)

תאריך תחילת המלגה: נובמבר 2023.

מועד אחרון להגשת מועמדות: 1 באוקטובר 2023.
להגשת מועמדות יש לשלוח:
1. קורות חיים מפורטים
2. דוגמא לכתיבה אקדמית
3. שתי המלצות.

לפרטים נוספים ולהגשת מועמדות: Shiri.regev@biu.ac.il

מפרסם ההודעה
ד״ר שירי רגב-מסלם הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת בר אילן shiri.regev@biu.ac.il
כתובת מלאה
אוניברסיטת בר-אילן, רמת גן, ישראל
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה