< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

מחקר ולימודים // קורס: המדרשה לחקר שורשי משפחה וחיפוש קרובים [מקוון] דדליין מתחילים=5.11.23. מתקדמים=17.12.23

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/3091003/

כול קוראי רמה מוזמנים להצטרף לחוג הלומדים במדרשת עיל"ם לחקר שורשי משפחה וחיפוש קרובים. מפגשים וירטואליים בזום עם טובי המורים והחוקרים את ההיסטוריה המשפחתית. 2 מסלולים:
מסלול מתחילים ללימוד מושגי יסוד בחקר תולדות המשפחה אשר נפתח ביום א' 5 בנובמבר 2023 ונמשך בימי א' בשעה 16:30 משך 5 שבועות ברציפות.
מסלול מתקדמים לבעלי ידע וניסיון אשר לומדים באופן שיטתי את רזי המחקר הגנאלוגי. המסלול נפתח ביום א' 17 בנובמבר 2023 ונמשך בימי א' בשעה 16:30 משך 14 שבועות ברציפות.

מסלול מתחילים בתאריכים 5.11.2023, 12.11.2023, 19.11.2023, 26.11.2023, 3.12.2023 שעה 16:30 מרצים שונים ראה בתוכנית המדרשה
מסלול מתקדמים בתאריכים 17.12.2023 ועד 17.03.2024 ברציפות כול ימי א' בשעה 16:30

https://isragen.org.il/midrasha_11_2023/

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה