< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

הזדמנות // תזכורת / פרס: פרס גאון לסטודנטים מצטיינים בחקר יהדות ספרד [ישראל] דדליין=8.10.23

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/3082400/

מרכז גאון לתרבות הלאדינו, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

הפרסים נועדו לסטודנטים מצטיינים לתואר שני ולתואר שלישי שעבודותיהם עוסקות בחקר יהדות ספרד לפני הגירוש ואחריו (בתחומים: לשון, ספרות, הגות, פרשנות המקרא, הלכה ופרשנות התלמוד, היסטוריה, פולקלור, אמנות ותרבות) שהצעות המחקר שלהם כבר אושרו. תינתן עדיפות לעבודות בתחום לשונות היהודים הספרדים וספרויותיהן.

גובה הפרס: 3,000 ש"ח לתלמידי תואר שני, 5,000 ש"ח לתלמידי תואר שלישי.

המועמדים מתבקשים להגיש את המסמכים הבאים:

• תקציר מחקר (עד 3-2 עמודים)
• קורות חיים
• שני מכתבי המלצה (יוגשו בידי הממליצים ישירות למייל של מרכז גאון)
• נוכחות בטקס קבלת הפרס באוניברסיטת בן-גוריון (יתקיים בסוף סמס' א תשפ"ד)

המועד האחרון להגשת המסמכים: כ"ד בתשרי תשפ"ד / 9 באוקטובר 2023

לפרטים נוספים: מרכז משה דוד גאון לתרבות הלאדינו, gaon@bgu.ac.il

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה