< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

מחקר ולימודים // תכנית: קבוצת עניין במחקר איכותני - ניתוח נתונים במחקר איכותני (אריאלה פופר-גבעון) [מופ"ת / מקוון] דדליין מוקדם=4.10.23 מאוחר=5.11.23

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/3080508/

נפתחה ההרשמה לקבוצת עניין במחקר איכותני: ניתוח נתונים במחקר איכותני
מנחה: פרופ' אריאלה פופר-גבעון
שישה מפגשים מקוונים (בזום), בימי ראשון (5/11/2023; 17/12/2023; 28/1/2024; 17/3/2024; 5/5/2024; 9/6/2024).
תקציר
ניתוח נתונים הוא אחד מהשלבים המרכזיים בעריכת מחקר. במחקר איכותני, המטרה המרכזית של ניתוח הנתונים היא לסנן, למיין ולארגן את החומרים הרבים שנאספו, בצורה כזו שהנושאים והפירושים העולים מהניתוח יענו על שאלות המחקר, ויחשפו את המשמעות החברתית והתרבותית העולה משדה המחקר. חוזקן של מסקנות המחקר תלוי באופני ניתוח הנתונים ולכן, כדאי לאמץ כלים שיטתיים לניתוח הנתונים. קבוצת העניין לניתוח נתונים במחקר איכותני מיועדת לחוקרים וחוקרות, ממגוון דיסציפלינות, העורכים מחקרים איכותניים ומתמודדים עם אתגרי ניתוח הנתונים. בכל אחד מהמפגשים נציג שיטה לניתוח נתונים במחקר איכותני או היבט תיאורטי רלוונטי, ונתרגל את יישומם בתהליך הניתוח על נתונים איכותניים מסוגים שונים – תמלולי ראיונות, תצפיות, חומרים ארכיוניים וכדומה. חברי הקבוצה יציגו את מחקריהם ויזכו למשוב מהקבוצה שיתמוך בהתקדמותם.

מטרות הקבוצה:
להכיר שיטות שונות לניתוח נתונים במחקר איכותני.
להתייחס להיבטים תיאורטיים ופרקטיים שונים של תהליך ניתוח הנתונים.
לקדם את תהליך ניתוח הנתונים במחקרים של חברי הקבוצה.
ליצור קבוצת עמיתים לומדת ולעודד שיתופי פעולה מחקריים.

דמי הרשמה
קבוצת עניין אחת: 600 ₪, שתי קבוצות עניין: 950 ₪
תינתן הנחה על הרשמה מוקדמת 10%ההנחה מסתיימת בתאריך 4 בנובמבר 2023 בחצות.
מחיר לאחר הנחה:קבוצת עניין אחת: 540 ₪, שתי קבוצות עניין: 855 ₪

לרשמה אונליין: https://store.macam.ac.il/store/interest/10746/
להרשמה טלפונית במנהל לומדים: 03-6901426/401 או בדוא"ל mlomdim@macam.ac.il

שישה מפגשים מקוונים (בזום), בימי ראשון (5/11/2023; 17/12/2023; 28/1/2024; 17/3/2024; 5/5/2024; 9/6/2024).

https://store.macam.ac.il/store/interest/10746/

לרשימת כל קבוצות העניין במחקר איכותני, תשפ"ד לחצו כאן

* (מופתתשפד)

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה