< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

מחקר ולימודים // תכנית: קבוצת עניין במחקר איכותני - כתיבה ופירסום של מאמרים אקדמיים (יערית בוקק-כהן) [מופ"ת / מקוון] דדליין מוקדם=4.10.23 מאוחר=5.11.23

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/3080505/

קבוצת עניין במחקר איכותני: כתיבה ופירסום של מאמרים אקדמיים, ההרשמה בעיצומה
מנחה: ד"ר יערית בוקק-כהן
שישה מפגשים מקוונים (בזום), בימי ראשון (5/11/2023; 17/12/2023; 28/1/2024; 17/3/2024; 5/5/2024; 9/6/2024).
תקציר
פרסום מאמרים נדרש כיום מכל חבר סגל אקדמי. בקבוצה זו נדון בדרכים לכתיבה מיטבית של מאמרים איכותניים, החל בשלב התכנון, עבור דרך שלבי הכתיבה והשיווק של המאמר, וכלה בחשיפתו לאחר פרסומו לקהילת העמיתים הבין-לאומית. על פי צורכיהם של חברי הקבוצה יידונו נושאים שונים: הייחודיות שבהכנת מאמרים איכותניים בהשוואה להכנת מאמרים כמותניים; כתיבת מאמרים בצוות כאתגר וכהזדמנות; שילוב מובאות וציטוטים בטקסט הפרשני; קישור נושאי המאמר לתאוריות מרכזיות בתחום הדעת של המחקר תוך התדיינות עם ספרות מקצועית בתחום; המשימה השכנועית של המאמר; ציון רפלקטיבי של מיקום החוקרים בשדה (positionality) ודגמים שונים להנכחתם בטקסט; דילמת ה"ענווה" בניסוח מסקנות המאמר; ניסוח מגבלות המחקר; בחירת כתב עת להגשה; התנהלות אל מול מערכות כתבי עת; התמודדות עם הכנת רביזיות; והגברת חשיפת המאמר לאחר פרסומו.

המפגשים ישלבו הצגות של פרקי מאמרים של המשתתפים בשלבי עבודה שונים ודיון משותף בהם, ניתוח של מאמרים איכותניים שפורסמו, והרצאות של המנחה. בקבוצה חברים מומחים ממגוון תחומי ידע ועולמות תוכן, ועל כן ההשתתפות בה מהווה פלטפורמה להיכרויות עם אנשי מקצוע לצורך שיתופי פעולה מחקריים וכתיבת מאמרים משותפים, לרבות מאמרים המשלבים ידע אינטר-דיסציפלינרי.

רשימת נושאי הדיון כוללת את הנושאים הללו אך לא רק אותם*: בחירת כתב עת להגשת מאמר ומדדי דירוג של כתבי עת; הכנת סקר ספרות רלוונטי וממצה; כתיבת המבוא למאמר ; דגשים בכתיבת פרק השיטה במאמר; הכנת פרק הממצאים במאמר איכותני; אומנות כתיבת הדיון במאמר איכותני; התמודדות עם ביצוע רביזיות; מאחורי הקלעים של מערכת כתב העת: כיצד להתנהל מול המערכת והעורך.
*חלק מהנושאים ייקבעו מדי שנה בהתאם לצרכים המחקריים של המשתתפים.

דמי הרשמה
קבוצת עניין אחת: 600 ₪, שתי קבוצות עניין: 950 ₪
תינתן הנחה על הרשמה מוקדמת 10%ההנחה מסתיימת בתאריך 4 בנובמבר 2023 בחצות
מחיר לאחר הנחה:קבוצה עניין אחת: 540 ₪, שתי קבוצות עניין: 855 ₪

להרשמה אונליין: https://store.macam.ac.il/store/interest/10745/
להרשמה טלפונית במנהל לומדים: 03-6901426/401 או בדוא"ל mlomdim@macam.ac.il

שישה מפגשים מקוונים (בזום), בימי ראשון (5/11/2023; 17/12/2023; 28/1/2024; 17/3/2024; 5/5/2024; 9/6/2024)

https://store.macam.ac.il/store/interest/10745/

לרשימת כל קבוצות העניין במחקר איכותני, תשפ"ד לחצו כאן

* (מופתתשפד)

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה